DELA

Östersjöns miljö = vår miljö = även vårt ansvar!

Folke Sjölund skriver på insändarplats i Nyan att Östersjöns marina miljö är mycket ansträngd. Det är få som inte håller med om detta.
Nu i valtider är det också många som påpekar hur viktig Östersjöns miljö är för Åland. Den kallas en överlevnadsfråga.
En överlevnadsfråga borde vara så viktig att den går före allt annat.
I ekonomiskt svåra tider läggs lätt miljöfrågorna på hyllan. Så har nog skett under den nuvarande regeringens mandatperiod.
Folke Sjölund vill starta ”ett krig mot fosforn” i Helcoms regi. Men kanske Helcom undrar hur har ni själva agerat på Åland? Enligt ÅSUB släppte Åland år 2004 ut 40,8 ton fosfor och under år 2009 42,3 ton.
Verkligheten är att Åland under de senaste 10 åren har fortsatt att släppa ut fosfor i oförminskad takt.
I Helcoms aktionsplan för Östersjön är bestämt hur mycket varje land skall minska sina utsläpp. Utsläppen av fosfor till Egentliga Östersjön skall fram till år 2021, minskas med 65 % jämfört med utsläppen 2003.

De största fosforutsläppet från Åland, ca 70 procent, kommer från fiskodlingarna. Landskapsregeringen har tillsammans med fiskodlarna arbetat fram dokumentet: Fiskodling på Åland ur ett helhetsperspektiv. Man ser stora möjligheter för branschen och skissar på en minskning av fosforn fram till 2021 på ca 20 procent?
Det här räcker ju inte alls till! Var finns nytänkandet, innovationskraften? Vi måste nog sopa rent framför egen trappa först innan vi vänder oss till Helcom för hjälp.

Inom Moderaterna har vi länge oroat oss över att miljöfrågorna gått i stå. Nu kommer en ny regering och nya tag. En röst på Moderaterna är en röst för nya konstruktiva åtgärder gällande förbättring av Östersjöns miljö .
Kille Williams (M)