DELA

Östersjön, ålänningarna och världen

Östersjön är inte frisk och vi ska göra något åt det! Det finns både ekologiska och ekonomiska argument för att slå vakt om miljön. Djupast sett är det en moralisk fråga. Vi har inte rätt att lämna över en värld till våra barn som är fattigare än den vi ärvde. Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar i rollen som ägare, brukare, producent eller konsument.

Vi ska minska belastningen på Östersjön genom åtgärder på både land och i vatten. Vi kommer att arbeta för att utsläppen till Östersjön av fosfor och kväve ska minska och att åtgärderna i vattenskyddsprogrammet fullföljs. Vi ska genom hamnavgifterna se till att det lönar sig för de stora fartygen att sköta avloppsvattnet på rätt sett. Vi ska också se till att hushållen får information om vilka val som är bra för Östersjön och vilka som är dåliga. Östersjön tillhör alla och alla måste vara med i kampen för ett renare hav.

Liberalerna