DELA

Oskäligt påhopp på personal

Till Krister Lumme
I en insändare i Nya Åland den 20.09.2011 gör Krister Lumme stort nummer av att han och representanter för massmedia inte fick tillträde till Stiftelsen Hemmets byggnad.
Föreståndaren för Hemmet Ulf Donner utsätts för hätska påhopp och hätskheten spiller synbarligen också över på den övriga personalen och stiftelsens styrelse.
K. Lumme klargör dock inte i insändaren av vilken orsak han och massmediarepresentanterna ville komma in i byggnaden.

Det finns exempel på att boende på Hemmet tagit illa vid sig vid besök som det nu aktuella och eftersom det är deras hem och dessutom en servicepunkt inom socialomsorgen måste de boende ha rätt att välja vem som kommer på besök och av vilken orsak.
Styrelsen för Stiftelsen Hemmet har vid sitt ordinarie möte den 20.09.2011 diskuterat insändaren och enhälligt beslutat att den måste bemötas.

Styrelsen tar avstånd till K. Lummes påhopp av Stiftelsen hemmets personal. Hemmet är öppet, har myndighetsinsyn och kontroll. Vid hemmet bedrivs idag en helt annan verksamhet med andra klientgrupper och med annan personal än den som bedrevs på 1950 – 1980 talet.
Styrelsen står bakom föreståndarens ställningstagande att skydda de inneboende mot intrång i deras hem.
Det ingår i Hemmets etik och tystnadsplikt att ge de inneboende det skydd de begär och är berättigade till då de bor/är inskrivna på ett socialvårdshem.
Styrelsen för Stiftelsen Hemmet
Sune Eriksson
ordförande