DELA

Oskäligt angrepp på kommundirektörer

Lagtingets talman Barbro Sundback, tillika socialdemokraternas ordförande, intar en arrogant attityd till och uttalar sig nedsättande om enskilda personer och olika grupper.
Nu senast drabbades kommundirektörerna i en insändare.
Det är beklagligt att tjänstemän och personal i det offentligas tjänst utsätts för oskäliga angrepp som de i sina positioner har svårt att bemöta och värja sig emot.
Vi är alla betjänta av den stora kompetens och kunskap som tjänstemän och offentligt anställda på olika nivåer besitter.

På kommundirektörerna vilar ett stort ansvar och deras primära ”särintresse” är att se till att den kommunala servicen håller god kvalitet trots att resurserna är begränsade.
Som förtroendevald uppskattar jag tjänstemännens engagemang och kunskap som är en förutsättning för en välfungerande kommunal service.
Viveka Eriksson,
kommunfullmäktigeordförande i Finström