DELA

Oseriöst om invandrare

I måndagens Nyan fortsätter Stephan Toivonen med sina funderingar om invandrares kriminalitet. Denna gång måhända för att försöka skyla över sitt uppenbart olämpliga beteende vid BSPC-konferensen i Riga.

Inom kriminologin talar man om ”prediktorer” d.v.s orsaker som är gemensamma för de som begår brott. Toivonen väljer att koncentrera sig helt på etnicitet, trots att detta, enligt BRÅ är en ganska dålig prediktor. Den överlägset viktigaste prediktorn är i stället kön. Över 80 % av alla brottslingar är män.

En annan viktig orsak är sociala faktorer: Fattigdom, utanförskap etc. Ytterligare så spelar åldern in.

Unga män är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken, oberoende av ursprung.

Toivonen väljer att helt bortse från dessa faktorer och bollar sedan med siffror utan att ta hänsyn till populationsmängder eller konfidensintervall.

Han påpekar nogsamt att personer från Gambia har en 6 gångers överrisk (eller rättare sagt 5,97), men underlåter att påpeka att svenskar i Finland har en överrisk på nästan 2 (1,96) vilket är betydligt högre än personer från Rumänien, Ryssland, forna Jugoslavien etc.

I slutordet till rapporten, Toivonen hänvisar till (Lassi Kotiniemi, 2015) , framgår helt klart att den absoluta majoriteten av förövarna är finländare. Av de med utländsk bakgrund är merparten av brottslingarna ryssar och ester, helt enkelt beroende på att de är den största gruppen, befolkningsmässigt.

Kotiniemi påpekar även att dessa ”kulturella hänseenden är nära finländare” – Något som helt går emot den tes Toivonen förfäktat i sina utskick.

Omvänt har finländare i Sverige en betydlig överrisk. Att vara blond och blåögd betyder inte automatiskt att man inte kan bli kriminell. Att komma från en liknande kultur gör det inte heller.

En massa faktorer spelar in och att då plocka ut bara en, eftersom den tydligen passar in i Toivonens ideologi är inte seriöst.

Anders Gustafsson