DELA

Oseriöst av liberalerna

Det finns anledning för det liberala lantrådet och dito finansminister till självrannsakan. Enligt 48 § i självstyrelselagen kan ”extra anslag på framställning av lagtinget beviljas för osedvanligt stora engångsutgifter som inte rimligen kan finansieras med landskapets budget”.

Lagen är klar och tydlig, ansökningsprocessen förutbestämd. Det finns inte, och ska inte finnas, utrymme för politiska engångs manövrar.

Den nu aktuella extra anslagsansökan var dömd att misslyckas på förhand. Dels för att de i ansökan nämnda projekten (renovering av elva stycken broar och nybyggnation av bro till Gripö) redan hade ett färdigt finansieringsupplägg och därmed uppfylls inte lagens krav.

Dels för att landskapsregeringen lagt in ”extra anslagsansökan” som en joker i det politiska spelet i samband med revideringen av självstyrelselagen.

Jag kan förstå liberalernas frustration men det känns oseriöst och oprofessionellt att i media låta förstå att det är Ålandsdelegationen som felat när man de facto själv har varit huvudarkitekt bakom detta politiska misslyckande.

VERONICA THÖRNROOS (C)
PARTIORDFÖRANDE