DELA

Oseriöst , Åland Gallup

Olika gallupar är ett viktigt instrument för bland andra politiker för att få reda på hur åsikterna är ute i stad och bygd. Dessutom är det intressant för ålänningen i allmänhet vad ålänningarna tycker i olika frågor.

Nya Åland har i Åland Gallup senast flera seriösa och intressanta frågor som vilket parti man sympatiserar med, vilken partiledare man tycker är bäst och har du förtroende för landskapsregeringen.

Tyvärr så hade Åland Gallup själv flera oseriösa frågor.

Först påstår Åland Gallup att kommunerna har allt svårare att klara sin ekonomi och därmed sina uppdrag. Därför frågar man vad ålänningarna prioriterar.

Jämlik skola, äldre och barnomsorg. Alternativt närhet till administration och kommunkansliet.

 

För det första gjorde kommunerna ett sammanlagt överskott om 6 miljoner för år 2020 och prognosen för 2021 är ett överskott på över 10 miljoner.

Så påstående att kommunerna har allt svårare att klara sin ekonomi och sina uppdrag är felaktiga.

För det andra är det oseriöst att ställa administration och kommunkansli mot jämlik skola, äldre och barnomsorg.

Det är klart att de flesta väljer skola, äldre och barnomsorg utan att frågeställaren mera utvecklar innebörden med ett mera centralstyrt beslutsfattande.

 

Skulle man ställa en fråga om hur ålänningarna prioriterar mellan lagtinget, landskapsregeringen, dess 200 tjänster eller minst samma service i sjukvården gymnasieskolorna, polis och skärgårdstrafiken så skulle de allra flesta välja sjukvården, gymnasieskolorna , polis och skärgårdstrafiken.

Dessutom ställde Åland Gallup en fråga om man ville behålla antalet kommuner med höga skatter för att finansiera dagens servicenivå.

Vad har Åland Gallup för belägg att det finns en relation mellan höga skatter och antal kommuner?

Lika oseriöst skulle det vara om man ställde frågan om man ville slå ihop kommunerna fast det skulle medföra högre skatter.

Gallupar är viktiga i ett demokratiskt samhälle men då får man inte ställa liknande frågor som de styrande gör i de odemokratiska samhällena genom att försöka manipulera folkets åsikter.

RUNAR KARLSSON

LABY, SALTVIK

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Runar Karlsson tar upp viktiga saker gällande frågeställningar och betydelsen av att kunna mäta folks åsikter. Det är absolut viktigt att tänka igenom både frågorna och svarsalternativen.

På liknande sätt är det viktigt för politiker att basera sina beslut på fakta. Problemet med det är att politikern kan tvingas ta beslut som är impopulära och då är det inte ovanligt att man istället ifrågasätter faktan.

Kommunfrågan är infekterad och till stor grad är debatten känslodriven.

1. Lite förvånad över att det skulle vara ett felaktigt påstående att säga att de åländska kommunerna får det allt svårare ekonomiskt och att upprätthålla servicen? Det var rimligen därför landskapsregeringen tillsatt en utredning hur man skall hantera situationen som också skapade starka känslor.

2. I en tid när de allra flesta ärenden sköts digitalt, så är frågeställningen minst sagt relevant.

3. I regeringsutredning kom man fram till att ett sätt att lösa problematiken för kommuninnevånarna skulle vara att sänka de lagstadgade kraven på kommunerna. Dvs sänka på servicenivån. Ett seriöst alternativ till det för att säkerställa servicenivån, är att höja intäkterna därav alternativet.

Det vore bra om politiken skulle vara mera datadriven och inte så mycket på känslor.

ÅLAND GALLUP

MATS ADAMCZAK