DELA

Osant om palestinskt och judiskt land

I torsdagens Nya Åland, 29.11, citerar Nya Åland Danne Sundmans åsikt att rapporteringen om konflikten mellan Israel och Palestina generellt är pro-Palestina.
Jag skall inte gå in på djupet nu i historien eller i debatten kring konflikten, men vill bara ta ett exempel från just denna artikel. Nya Åland illustrerar temat med ”fakta” om ”förändringen av palestiniernas och israelernas landområden”. Som startpunkt i denna jämförelse tar tidningen kartan ”Palestinskt och judiskt land 1946”, som är nästan helt grönmålad (grönt illustrerar arabiskt på kartan).
Fruktansvärda faktum! Men ännu mer fruktansvärt är det att detta är osant….

På den kartan (som kanske har tagits från internet) markeras vit färg för judiska bosättningar. Jag upprepar: allt, som målas vitt på första kartan från 1946, är BARA judiska privata tomter. Den gröna färgen, å andra sidan, täcker inte bara arabiska privata tomter, utan också utländsk egendom samt offentliga områden (under brittiska mandatet, vilka var turkiska tidigare) samt öken och våtmarker, vilket utgör mer än två tredjedelar av landets yta och som tillhör både judar och araber och därför inte ska markeras som arabiska!
Den som intresserar sig för detta kan läsa mer i Land Ownership in Palestine, The Palestine Lands Department’s statistik o.s.v., men inte skräp från internet eller propaganda.
Slutligen måste jag konstatera att min privata åsikt är att Danne Sundman har rätt.
Oleg Kasianov