DELA

Osakligt om Mariehamns Hamn

Dan Jansén (S) i Jomala framför i en insändare osakligheter om Mariehamns miljöpolitik och Mariehamns Hamn Ab:s påstådda roll i det. Låt oss framföra fakta i saken:

Mariehamns hamn tar årligen emot 5.350 anlöp av passagerarfartyg. Av dessa står kryssningsfartyg för nära 700 anlöp. Bara 0,3 % av alla dessa anlöp (10-20 st per år) görs av sådana internationella kryssare som Jansén påstår att släpper ut svart-, grå- och länsvatten i Östersjön. För detta påstående vad gäller de fartyg som angör Mariehamn har han inget som helst faktaunderlag.

Alla passagerarfartyg i reguljär färj- och kryssningstrafik på Mariehamn levererar sitt avfallsvatten i hamnarna som de trafikerar. Endast ett fartyg har längre liggetid och övernattar dessutom i Mariehamn och lämnar därför sitt avloppsvatten till reningsverket i staden. Det fåtal internationella kryssningsfartyg som gästar Mariehamn ges möjlighet att under sina korta hamnuppehåll i Mariehamn pumpa sitt avloppsvatten iland för rening i Lotsbroverket. Några av dem väljer att göra så. De flesta pumpar ur sina avloppstankar i de stora besökshamnarna där mottagningskapaciteten är större.

De riktigt stora internationella kryssningsfartygen av vilka några utgör ett miljöproblem för Östersjön besöker aldrig Mariehamn.

Mariehamns hamn har länge haft en hög miljöprofil. Vi har gett betydande miljörabatter baserade på minimerade svavelutsläpp. Efter svaveldirektivets ikraftträdande 1.1.2015 söker vi nu tillsammans med Stockholm, Åbo och Helsingfors nya rabattkriterier baserade på främst koldioxidutsläppen.

Mariehamns Hamn Ab är också inne i process för att inneliggande fartyg ska kunna få sin energiförsörjning från landanslutning för att minimera behovet av att köra sina dieslar i hamnen. Denna ökade elanvändning planerar vi att genom delägarskap i vindkraftverk anskaffa från förnybar energikälla.

Att som Jansén påstår – Mariehamns Hamn Ab ”struntar i Ålands och Östersjöns vattenmiljö för att nå kortsiktiga vinster” – är inget annat än elakt förtal som helt saknar grund. Vi lever med råge upp till Mariehamns miljöpolicy och betackar oss för osakliga påhopp av uppvisat slag.

Mariehamns Hamn AB:s styrelse och ledning