DELA

Osakligt och illojalt

De politiska grupperingarna i stadsfullmäktige har fört förhandlingar om fördelningen av förtroendeposter i kommunens organ. Förhandlingarna slutfördes i god anda och förhandlingsresultatet skulle enligt överenskommelse offentliggöras i två etapper. En första etapp inför stadsfullmäktiges möte 14 januari och en andra inför stadsfullmäktiges möte den 28 januari då alla nämnder ska tillsättas.

Politiskt samarbete bygger på att överenskommelser hålls. I detta fall bröt någon i det borgerliga lägret överenskommelsen och läckte till media att socialdemokraternas kandidat till stadsstyrelsen också föreslagits som en av våra representanter i socialnämnden. Dessutom uttalade sig fler osakligt om detta.

Enligt Roger Jansson är förslaget politiskt olyckligt och stadsstyrelsens övervakningsansvar innebär att den socialdemokratiska ledamoten ska övervaka sig själv. Stadsstyrelsens nya ordförande Ingrid Zetterman konstaterar att risken för jäv är uppenbar. Anders Holmberg påstår att detta borgar för konflikter och att detta är en väg staden inte ska ta.

Alla dessa kommentarer visar på stor okunskap. Kommunallagen godkänner att en ledamot sitter både i stads-/kommunstyrelsen och i en eller fler nämnder. Att detta förekommer i många kommuner utanför stadsgränsen är tydligen inte bekant för ovan nämnda personer.

Torsdag 17 januari hölls en utbildning för tjänstemän och förtroendevalda i Mariehamn. Direktören för Finlands kommunförbund Ida Sulin föreläste och gjorde en djupdykning i jävsproblematiken. På en direkt fråga från mig om jäv för en person som sitter i stadsstyrelsen och nämnd samtidigt svarade Sulin att något sådant inte föreligger. I riket tillade Sulin understöder man sådana lösningar.

Stadsstyrelsen och nämnderna har samma intresse och arbetar båda för att förverkliga stadsfullmäktiges beslut och vilja. Några övervakningsproblem uppstår därför knappast. Däremot är fallet ett annat mellan att sitta på ett förtroendeuppdrag och i ett bolag samtidigt. I sådana fall kan intressena gå isär.

Med andra ord är jag besviken på mina förhandlingsparter. De har brutit en överenskommelse, farit fram med osakligheter och försökt misstänkliggöra socialdemokraternas ambitioner med att skapa bästa tänkbara politiska kompetens i socialnämnden för att säkra övergången av stadens socialtjänst till KSToch samtidigt stärka informationsgången mellan stadsstyrelsen och socialnämnden.

Attacker mot socialdemokraterna av detta slag är inte ovanliga. Det hedrar inte våra politiska kolleger i stadsfullmäktige att bete sig på detta sätt och jag hoppas att detta är en engångsföreteelse som inte upprepas.

BARBRO SUNDBACK

GRUPPLEDARE FÖR DEN SOCIALDEMOKRATISKA FULLMÄKTIGEGRUPPEN