DELA

Osaklig kritik av kunnande

Harry Jansson ondgör sig i en insändare och hävdar att jag framfört osaklig kritik över det juridiska kunnandet på Åland. Det får han hävda, helt klart, bara jag får hävda min åsikt om saken. All kritik tycks vara osaklig för centermedlemmen, eller står HJ kvar i sin forna politiska plattform.
I små isolerade och slutna ö-samhällen som lätt formas till hegemoni/översittardiktatur av ursprungsbefolkningen, är alla åsikter som inte rimmar med etablissemanget osaklig i deras ögon och dom tror sig veta bäst, Vilket HJ:s centerförening torde vara bästa representanten för. Man vill tysta alla inflyttade/utbölingar som kommer med nya influenser.

På Åland där det inte finns någon egentlig ideologisk opposition anser man att all kritik är osaklig. Man blir enkelspårig i sitt politiska tänkande.
HJ hävdar att lagberedarna är få på Åland. HJ förfäktar flera gånger att lagberedningen inte varit inkopplad. Är det detta som är felet, att man tar politiska beslut utan en adekvat lagberedning, dom borde vara inkopplade i varje enskilt fall.
Jag frågar om vi medborgare skall bli lidande för det. Jag förmodar att Lagtinget inte har egen juridisk kompetens utan måste få juridisk uppbackning.
HJ hävdar att lagberedarna har svårt att klara all lagstiftning och särskilt EU:s normer.
Fråga, skall Åland då vara med i EU? Men feta bidrag till bönderna lockar kanske.

Som svar på HJ:s anklagelser
1. Att bryta nivågarantilagen så borde enligt min mening sakkunnig juridik varit med.
Det var den enda livlinan i det åländska folkets intresse för att få likadan välfärd som på fast- landet. Nu är finska medborgare på Åland lämnade vind för våg samt godtycke. Vi är många som tycker så.
Ålandsministern Astrid Thors borde bevakat finska medborgares intressen bättre.

2. Förslaget om en medieavgift så har jag min åsikt klar, förslaget borde inte framförts innan kunniga jurister tittat på det. Skulle man tagit ett beslut på förslaget så hörde inte Åland hemma längre i den västra hemisfären.

3. Våra skattepengar till I-tiden är enligt min åsikt bidragssocialism.

4. Vad gäller Plan-och bygglagen så undrar jag starkt om kunniga jurister varit inblandade alls. Finlands byggbestämmelser är starkt knutna till Finlands lag men det är inte svenska Boverkets Byggregler – helt avgörande. Åland har inget inflytande i finsk rättsskipning.
Jag bedömde detta som ett så allvarligt misstag så jag beslöt att lägga ner verksamheten i mitt ägandes bolag direkt. Vad jag kom fram till som ett hot så är jag övertygad om att den åländska byggbranschen kommer att märka framöver.
Jag har en längre tid funderat på att klaga på lagen till EU så kom inte och säg att bristen på lagkunskap på Åland inte varit till förfång för mig. Anhållan till EU är klar för sändning.

Enligt HJ så får man gärna kritisera politikerna, men jag har den uppfattningen att politikerna resonerar ungefär som president Bush uttryckte det, den som inte är med är emot. Det är svårt att ta till sig kritik och ändra sig efter den, man sätter i stället ut taggarna.
Jag tillhör inte någon politisk förening eller politiskt parti och kan hävda vad f-n jag vill, jag behöver inte svassa för några väljare, det du kära Harry tåls att fundera på för dig som varit medlem i två politiska föreningar.

I skrivande stund har Åland igen fått back på en hemsnickrad lag i Högsta Domstolen.
Kanske min kritik inte ändå är så osaklig HJ.
Bruno Fransholm