DELA

Osaklig attack

Lagtingsledamot Harry Jansson (C) sågar i en insändare (inte helt oväntat) allt som har med kommunstrukturreform att göra. Jag vill kommentera en sak. Jansson hävdar att den enkät Åsub nu genomför på landskapsregeringens beställning är ”propaganda”. I andra sammanhang har Centern hävdat att processen är odemokratisk och att alla berörda inte kommer till tals. Ålands statistik- och utredningsbyrå är en av landskapets mest kompetenta och betrodda myndigheter som med all sin kunskap utför uppdraget att fråga ålänningarna hur man ser på dagens kommunstruktur och eventuella kommande förändringar. Resultatet ska användas som ett kunskapsunderlag för kommande beslut, som kanske inte faller Harry Jansson på läppen. Då kan han klaga på politiken. Att ifrågasätta Åsubs professionalitet och opartiskhet är fult och osakligt.

Nina Fellman (S)

kansli- och kommunminister