DELA

Orsakar vaccin bilolyckor?

I måndagens Nyan skriver Martina Lampero att ”det är dags att omvärdera vaccin?”. Texten innehåller en hel del felaktigheter och kan säkert tjäna som ett varnande exempel på att inte tro alltför mycket på propagandasajter som vaccin.me, men bara så att texten inte skall stå oemotsagd vill jag igen påpeka följande.
Inte riskfritt, men bättre än alternativet Ingen har hävdat att vaccin är helt riskfritt, men risken är betydligt lägre än risken att vara ovaccinerad. För mässlingsvaccin är risken ca
1000 gånger lägre än att vara ovaccinerad och bli smittad. Tack vare vårt vaccinationsprogram är i dag dödsfall i polio, kikhosta, difteri och mässling mycket ovanliga. Jämför detta med situationen före allmän vaccination infördes, eller med länder där vaccination är ovanligt.

Korrelation är inte samma som kausation. Eller på ren svenska: Bara för att A följer B, behöver inte betyda att A orsakas av B. Eller för att citera en av Martinas bipacksedlar: I en studie i USA följde man upp 14 971 spädbarn som fått DTaP-vaccinet.
Bland dessa rapporterades 13 dödsfall. Betyder det att dessa dödsfall orsakades av vaccinet? Frågar man på sajten vaccin.me så får man svaret ja. Kollar man upp själv så var ett dödsfall en drunkning och ett en bilolycka. Orsakar vaccin bilolyckor? Spinner man vidare så var 7 av fallen plötslig spädbarnsdöd. Rent statistiskt är dödligheten i plötslig spädbarnsdöd i USA tio gånger högre än så. Man kan således inte koppla dessa dödsfall till vaccinet.
Att mista ett barn måste vara oerhört traumatiskt och det är naturligt att söka syndabockar, men att hemfalla åt vilda konspirationsteorier som man gör på vaccin.me är bara tragiskt.

Science by Google. Söker jag på ” polysorbate long life” får jag över en miljon träffar. Söker jag på ”polysorbate drowning” får jag över en halv miljon träffar. Hur skall jag tolka det? Att chansen till ett långt liv är dubbelt så stor som att drunkna av polysorbat? Om man verkligen oroar sig för polysorbat och infertilitet skall man genast sluta äta glass. Man får nämligen i sig större mängder polysorbat via glass än via vacciner.
Amerikanska FDAs VAERS. Låt mig avsluta med att sammanfatta vad VAERS är eftersom det är källan till många av vaccinmotståndarnas tosserier. VAERS är ett rapporteringssstem som drivs av FDA, Food and Drug Administration.
Syftet är att samla in så mycket data om vaccin och eventuella biverkningar. Alla kan rapportera in misstänkta biverkningar. Sedan analyseras datat för att se mönster och trender och beslut fattas om vidare undersökningar. Att en eventuell effekt har rapporterats i VAERS, betyder inte att det är en konstaterad bieffekt, det kan lika gärna vara slumpen.

Jag inser att det inte är lätt att som förälder sålla bland den information som översköljer en, men en av de bästa sammanfattningarna för den som vill veta mera är nog den bok som utgetts av Socialstyrelsen i Sverige, ”Vaccination av barn – Det svenska vaccinationsprogrammet. En kunskapsöversikt för hälsovårdspersonal”.
Den finns att ladda ned gratis på webben. Ett annat bra råd är att diskutera med din barnläkare och sköterskor. Tror du verkligen på fullt allvar att de är en del av en stor konspiration att göra ditt barn sjukt?
Anders Gustafsson