DELA

Oron över kvotflyktingarnas språkundervisning

Med anledning av den kritik som framfördes i Nya Ålands ledare 27.1.2016 av Nina Smeds vill jag komma med följande fakta.

Den 18 november 2015 anlände våra nya mariehamnare. Därefter var det dags för olika myndighetsbesök till polis, magistrat och FPA samt hälsokontroller och vaccinationer. Förrän allt detta var gjort och vaccinationerna började göra sin verkan skulle de enligt uppgift inte delta i någon undervisning, varken barnen eller de vuxna.

Den 7 januari 2016 började skolbarnen sin skolgång.

Den 11 januari 2016 började barnen i dagisåldern med en inskolningsperiod som förutsatte att föräldrarna – som brukligt är – var med på dagis så långt det behövdes.

Den 14 januari 2016 var de vuxna på första besök på Medis för information.

Den 21 januari 2016 var de vuxna på individuell kartläggning för gruppindelning o.dyl.

Den 1 februari 2016 börjar kursen.

Av den erfarenhet som vi på Medis har om undervisningen och det praktiska kring kvotflyktingarnas start på Åland vet vi att det är synnerligen önskvärt att alla praktiska detaljer är avklarade innan de vuxnas skolgång inleds för att de inte sen behöver vara borta från lektionerna när kursen är i gång.

Dessutom kan man konstatera att de kvotflyktingar som kommer till fastländska kommuner ofta får vänta upp till ett halvår innan de får börja på en språkkurs. Så byråkratins kvarnar maler inte så långsamt med tanke på allt som skall vara i ordning innan de vuxna har ro att sitta på skolbänken!

Leena Raitanen
rektor vid Medis