DELA

Oroliga ungdomar måste få svar

På onsdag den 8 augusti ska landskapsregeringen möta studerande för att marknadsföra Åland som en bra plats att slå ner sina bopålar.
Vid det mötet är det på sin plats att regeringen ger svar på några mycket väsentliga frågor som oroar ungdomarna.
För det första; kommer landskapsregeringen verkligen att genomföra sina planer på att ta bort indexjusteringen av studiestödet? Klara besked måste ges vid mötet, ”reformen” urholkar studiestödet och särskilt för dem som studerar i Sverige har värdet av studiestödet sjunkit ytterligare på grund av kronkursen.

För det andra; vilka åtgärder tänker landskapsregeringen vidta för att se till att ungdomar kan åka utanför Åland för studier och arbete utan att förlora sin hembygdsrätt redan efter fem år?
För det tredje; det största regeringspartiet centern lovade, genom sin talesperson Runar Karlsson, vid en ungdomsdebatt i lagtinget under förra mandatperioden att studiestödet skulle valuta säkras. Om löftet var allvarligt menat borde nu om någonsin det löftet infrias. Står centern fast vid sitt löfte och hur arbetar regeringen för att verkställa det löftet?

Liberalerna kommer inte att godkänna en reform som innebär att indexjusteringen på studiestödet tas bort. Vi anser att det ligger ett stort samhällsekonomiskt värde i att satsa på att unga personer studerar och från samhället sida ska vi uppmuntra ungdomar att utbilda sig. . Vi kommer också att fortsätta arbetet för att var och en som åker utanför Åland för studier, arbete eller annan förkovran ska kunna behålla sin hembygdsrätt upp till åtta år. Den som flyttar bort för en period ska också känna sig välkommen tillbaks och då ska vi inte upprätthålla system som upplevs hindrande för den som vill återvända.
Viveka Eriksson,
ordförande
Liberalerna