DELA

Oroliga i skärgården

Här i skärgården är många oroliga över att coronasmitta kan spridas då folk kommer från både fastlandet med storfärjor och skärgårdsfärjor. Många anser att negativt test och karantänregler inte gäller just dom. Också på dessa platser borde test ordnas. Många som bor i Sverige har släkt och vänner här i skärgården och övervakning finns inte samtidigt som vissa åker till fastlandet, handlar och kommer tillbaka.

Kommer det att finnas teststationer vid alla infartsvägar till Åland? Kan kanske Knut Lönnroth som är en tydlig röst i coronafrågor berätta för oss vad som gäller och hur regler bör efterlevas och kontrolleras?

Skärgårdsfärjornas kiosker är stängda. Man kan spekulera i nyttan med det på över två timmars resor då allt annat är så vagt…

Ryska och estniska bilar rör sej också här och osäkerheten minskar inte av det då olika länder har olika lång karantän och dessutom frivillig. Är det så att alla från högrisk länder Sverige, Ryssland och Estland testas vid inresa till Åland? Hur lång tid innan svaret kommer? Har dessa personer ett negativt testresultat som kan visas på begäran?

MÅNGA ANDRA OCH KURRE I JURMO