DELA

Oro över utvecklingen vid ÅHS

Ålands handikappförbund vill på detta sätt uttrycka den starka oro som finns inom förbundet efter de senaste dagarnas uppgifter om en planerad nedläggning av avdelningar inom Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). Enligt vad vi erfar finns det ett förslag om att rehabiliteringsavdelningen för personer under 65 år inte ska öppnas igen. Varför stänger ÅHS en ändamålsenlig avdelning som fungerat mycket bra? En stängning av rehabiliteringsavdelningen berör de människor i arbetsför ålder som drabbats av sjukdomar eller olyckor och har behov av rehabilitering och bedömning av arbetsförmågan.

Vid Ålands handikappförbund förutsätter vi att ÅHS värnar om de människor som behöver rehabiliteringsavdelningens insatser. Rehabiliteringsavdelningen är en enormt viktig avdelning för personer med funktionsnedsättning både vad gäller att få lämplig hjälp i rehabiliteringen men också för att få den utredning som krävs för att kunna ansöka om pension från FPA. Många av våra medlemmar är patienter vid rehabiliteringsavdelningen och redan nu väntar en del på intyg över arbetsförmågan för att kunna söka ersättning från Folkpensionsanstalten.
Det är bara rehabiliteringsavdelningen som kan skriva utlåtanden om arbetsförmågan och varje dag den är stängd innebär en fördröjning för dessa människor. Att drabbas av en sjukdom eller olycka ställer livet på ända och kan innebära att man blir beroende av andra. Det kan också innebära att man inte längre kan försörja sig genom sitt yrke, vilket i sig är svårt att hantera. Att inte ens kunna få ut den lilla ersättning man har rätt till kan för många leda till ekonomisk kollaps. Det är inte ett ansvarstagande agerande att försätta människor i en sådan situation.

Den stora minskningen av rehabiliteringsplatser efter strejken, från 34 till 22, är också obegriplig. Det finns ingenting som tyder på att det skulle finnas ett mindre behov av rehabiliteringsplatser framöver. Stroke, trafikolyckor och sjukdomar som reumatism, MS eller Parkinson kan drabba vem som helst av oss, när som helst. Människor med funktionsnedsättningar kommer inte att försvinna för att man minskar på platser eller stänger avdelningar. De finns kvar och vi vill fortsättningsvis att Åland ska vara ett samhälle där man får den hjälp man behöver också om man råkar ut för en olycka eller sjukdom.

Om rehabiliteringsavdelningen läggs ner innebär det återigen att det är den enskilde individen som drabbas. Sjukvården ska värna om den enskilda människan och sörja för att denna får den hjälp den behöver. Sjukvårdens uppgift är att hjälpa och inte att försvåra och oroa.
Ålands handikappförbund r.f.