DELA

Oro över dyrt samlingshus

Vi kommuninvånare i Jomala vill uttrycka vår oro över kommunstyrelsens förslag per 6.3.2017 att överskrida budgeten för det sk. samlingshuset med minst 2 milj euro eller 40 %. Detta handlar om den i Jomalas historia största investeringen någonsin, utan att någon som helst medborgardiskussion ordnats kring projektet i kommunen varken nu eller då projektbudgeten på 5 milj euro klubbades av fullmäktige i juni 2016.

I och med att varken ombyggnationen av Vikingaåsens skola, de ökade driftskostnaderna av en ny, fristående hall eller mark- och fastighetsinköp är inkluderade i kommunstyrelsens förslag för budgetöverskridning, kommer totala kostnaden för huset slutligen att närma sig 9-10 milj euro.

Ursprungliga behovet av extra utrymme för daghem i Jomala uppgår enligt tidigare protokoll till 300 m2 (två nya avdelningar, tot. 29 platser), för skola 200 m2 (4 nya klassrum) och för idrott 500 m2, dvs. ca 1.000 m2 totalt, vilket i så fall ger en mycket hög byggkostnad per kvadratmeter i jämförelse med ursprungliga utrymmesbehovet.

I ett projekt av denna storleksklass måste kommuninvånarnas åsikt höras. Det är fint att beslutsfattarna försöker möta behovet av tilläggsutrymmen för daghem, skola och idrott, men istället för att bygga en ny, fristående hall i kommunen och därmed sätta flera miljoner euro på ren infrastruktur, kan behoven gott uppfyllas med en mycket rimligare budget.

Genom att bygga ut befintliga driftställen (Vikingaåsens skola, t.ex. Trollsländans daghem och Vikingahallen) blir totala kostnaden avsevärt lägre. När Österkulla daghem byggdes ut blev kostnaden 421.000 euro för 21 nya platser. Bygger man ut ett befintligt daghem t.ex. 50 % mer än behovet, ca 450 m2 inkl. två-tre nya avdelningar och ca 40 platser, skall en budget på mindre än 1 milj euro vara tillräcklig.

Även Vikingaåsens skola kan byggas ut 50 % mer än behovet, t.ex. 6 nya klassrum mot de befintliga barackerna samt en utbyggd gymnastiksal, totalt ca 300 m2, till en kostnad på ca 1 milj euro. De yngsta barnen kan då förslagsvis använda Vikingaåsens gymnastiksal, medan de äldre kan använda sig av den bredvidliggande Vikingahallen. Trafiksäkerheten kan vid behov lösas med en ordentlig refuge.

Detta visar att med 2 milj euro kan vi öka utrymmen för skola och daghem med 50 % över behovet, medan styrelsens nuvarande förslag med alla kostnader inräknade kommer att överskrida budgeten med närmare 5 milj euro. Enligt vårt förslag skulle kommunen alltså ha 3 milj över inom rådande budget som kan användas till att bygga ut och möjliggöra fritidsaktiviteter i Vikingahallen, där det idag, förutom Maxinge, finns mest aktivitet i Jomala samt att gymnastik- och matsalen i Vikingaåsen kan förstoras.

Biblioteket får gärna stanna vid Vikingaåsens skola för att finnas nära eleverna.

Vi kommuninvånare ställer oss frågande till att kommunstyrelsen nu på endast 7 dagar försöker få hela denna historiskt stora, redan överskridna budget klubbad i fullmäktige imorgon tisdag utan att ge en chans för oss medborgare att uttrycka vår åsikt. Vi efterlyser en medborgardiskussion kring denna enorma investering och hoppas att fullmäktige i Jomala återremitterar ärendet till kommunstyrelsen, så att en ekonomiskt rimligare lösning kan finnas.

Det är fint att Jomala kommun vill satsa på barn, ungdomar och idrott, men lika viktigt är det att hitta en lösning som fyller utrymmesbehoven utan att tömma kommunens kassa.

Nina Viktorsson, Christophe Jourdan, Joakim Isaksson, Daniel Dahlén, Malin Jingstål, Mats Engblom, Malin Frantzén-Engblom, Jonas Blomsterlund, Nina Marander-Rösgren, Mathias Rösgren, Maria Mäntylä, Mikael Fagerlund, Linda Fagerlund, Ragnhild Ekblom, Marika Helin, Matias Helin, Mikaela Rundberg, Daniel Rundberg, Lina Loikas, Johan Loikas, Ivo Häuselmann, Kerstin Welander, Kim Welander, Johanna Enberg, Yvonne Torstensson, Michael Taevs, Andreas Brink. Inger Johansson, Hannah Sumelius-Nordin, Christer Nordin, Björn Kalm, Maria Boman