DELA

Oro kan inte överdrivas

Lantrådet skriver i tisdagens tidning att det är fel av Kumlinge att överdriva effekterna av privatiseringar av landskapets verksamhet. Sanningen är nog snarare den att vi inte tillräckligt lyckats visa hur stor oro som finns bland skärgårdens befolkning angående sagda privatiseringar.

Lantrådet skriver att regeringens utredning visar att övertaligheten är 4-5 personer. Oaktat detta finns det (minst) 19 personer på Kumlinge som idag har hela eller delar av sin försörjning genom anställning vid landskapets frigående färjor och linfärjor. Dessa personer och deras omgivning känner oro inför framtiden och vilka effekter privatiseringen får oavsett om lantrådet tycker att man ska vänta med oron och inte överdriva effekterna. Kommunen som organisation känner dessutom oro över hur samhället kan påverkas av detta.

Kumlinge hävdar inte att samtliga 19 personer kommer att bli utan jobb. Kommunen lyfter fram ett ”worst case scenario” och detta var kommunen väldigt tydlig med när vi träffade regeringen för att diskutera frågan.
Christian Dreyer
Kommundirektör Kumlinge kommun