DELA

Oro för skördemarknaden

"Skördefesten får ny organisation i höst. En förening och ett aktiebolag skall ta över från landskapsregeringen. En del deltagare har, bland annat i Facebook-diskussioner, uttryckt oro för hur det skall fungera."
Man får onekligen lite minnen från Skärgårdssmak. Den satsningen dog totalt när bidragen försvann, och det hela bolagiserades. Troligen går de "Öppna gårdarna/Skördefesten" samma väg. Vad menas med de extra avgifterna för servering? Hur mycket skall (de mycket goda) Bolstaholmsburgarna bestraffas.
Jan Lyngander