DELA

Orimligt höga priser

Att skaffa bilkörkort är mer eller mindre en oskriven norm för de som fyllt 18. Utan B-körkort kan man ha det svårt i arbetslivet, många arbeten förutsätter till och med det. Bussarna åker inte heller dygnet runt. Därför väljer merparten av de åländska ungdomarna att skaffa körkort.
Man behöver inte gå i bilskola. Man kan välja att köra med en vuxen som avlagt ett speciellt prov. Men få gör det, på grund av bland annat frigörelse från föräldrar, föräldrarnas minskade ansvar, tidsbrist eller oförmåga.

Efter ytterligare en prishöjning kostar det 1900 € för bilskola inklusive teori på alla Ålands bilskolor. Förhandlingspositionen för fattiga studeranden är mager. De flesta ser det hopplöst, då bilskolorna ogärna konkurrerar. Jämför man med priser på fastlandet eller på svenska sidan, är de åländska klart dyrare. Exempelvis kan bilskola i Tammerfors kost a ca 1450 €, Åbo 1500. Skillnaderna i lagstiftning är inte nämnvärt stora för att berättiga det orimliga prisgapet.

Utöver 1900 € ska man bekosta synintyg, körkortsanmälan, fotografering, avgift till Motorfordonsbyrån för skriv- och körprov och i vissa fall kostnader för extra körtimmar. Dessutom ska alla gå andra skedet, med en obligatorisk kostnad på 380 € (denna summa också höjd på senare år). Slutligen kan totalpriset landa på mer än 2 400 €, inte en så skonsam summa för studerandenas plånböcker. Tänk också på att EU-körkortslagen troligen kommer att höja priset med 300-400 € från och med 2013.

Vi vill därför be de åländska bilskolorna att sänka sina priser, införa studerandeförmåner eller på andra sätt avlasta ungdomars plånböcker.
Simon Holmström
Nicolas Panisse
Oliver Nyholm
Joel Bergman
Malin Nyholm