DELA

Orimlig bestraffning av elkonsumenterna!

Den så kallade ”Finlandskabeln” kommer nu, av allt att döma, att förverkligas enligt plan. Behovet av denna kabel har stötts och blötts och är ett passerat kapitel. I princip är det uppenbarligen nödvändigt att bygga den.
En oerhört avgörande och dessutom kostsam konsekvens för de åländska elkonsumenterna, dvs. i princip alla ålänningar, blir att elpriset kommer att höjas med ca 15% för att finansiera investeringen i kabeln. Som elkonsument måste jag då protestera högljutt!

Det kan inte anses, med bästa vilja i världen, vara omdömesgillt att fatta sådana beslut, som berör hela befolkningen på Åland, om en livsnödvändig produkt som el, att den måste prishöjas med 15%. Ansvariga beslutsfattare måste kunna prestera bättre än så!
I alla andra sammanhang hade förstås huvudägarna gått in och investerat nya pengar i bolaget så att Kraftnät kunde hantera satsningen i kabeln, utan att ekonomiskt drabba kunderna nämnvärt.

Huvudägarna, med LR i spetsen, har sagt nej till det förslaget med den tveksamma förklaringen att ”det ändå drabbar alla ålänningar till slut.” Ja & nej. Om LR istället hade sparat någon annanstans, kunde resultatet blivit acceptabelt ändå. Finansieringskostnaden per år för kabeln ligger på en 4-5 miljoner EUR per år gissar jag, och det är under 25% av totalkostnaden för exempelvis skärgårdstrafiken varje år.
Andra lösningar är förstås att bjuda in nya ägare i Kraftnät Åland, när de gamla är för snåla. Vi kunde göra det till ett folkbolag på Åland och låta alla ålänningar teckna aktier. Varför erbjuds vi bara att teckna i vindkraftbolagen? Varför är inte den fastländska motsvarigheten till Kraftnät Åland, Fingrid, som ansvarar för hela Finlands kraftnät, involverade som ägare i projektet eller varför inte som delägare i Kraftnät Åland? Allt detta kunde LR göra utan att riskera sin majoritet i bolaget.

Kanske kunde en annan väg att finansiera upp Kraftnät Åland vara att släppa in till exempel försäkringsbolagen, som har samhällsövergripande intressen, som ägare, som man gjort på fastlandet i Fingrid, och på det sättet få in nytt kapital till investeringen i kabeln?
I alla händelser anser jag att involverade beslutsfattare i ärendet med Finlandskabeln gjort det lite för lätt för sig och bara tänker kasta slutnotan till den lilla elkonsumenten, dvs. alla ålänningar, och begär att vi skall ta en 15% höjning rakt av. Majoriteten av Ålands befolkning betalar redan ett elpris som ligger över 10% högre än Finlands genomsnittspris.
Och då har vi överhuvudtaget inte diskuterat konsekvenserna för det åländska näringslivets konkurrenskraft om elpriset stiger med ytterligare 15%! Allt detta är en av nationalismens baksidor i sino prydno, enligt min mening. Småskaligheten blir inte till vår fördel, utan enbart nackdel.
Björn Geelnard (M)