DELA

Orealistiska inbesparingar

Det är sant att Ålands offentliga ekonomi inte är i balans. Utgifterna är större än inkomsterna, åtminstone under vissa år. ”Toppnotering” , i negativ bemärkelse, var året 2009 då liberalerna hade både lantråds- och finansministerposten. Affärsbokföringen visade då på knallröda siffror om minus 21,8 miljoner euro. Det visar att inkomsterna, på grund av konjukturläget i Finland, även tidigare uppvisat stora svängningar. I syfte att på kort sikt försöka nå en orealistiskt inbesparing är landskapsregeringen och delar av styrelsen för Ålands hälso-och sjukvård beredda att radikalt försämra vården för alla ålänningar. Processen, som den kommunicerats, kännetecknas av brådska och tystnad. Det finns ingen beredning som är genomarbetad och analyserad och där även personalen aktivt medverkat. Den troliga orsaken till det är tidsbrist. Ett av inbesparingsförslagen är att kraftigt minska platserna vid medicinska avdelningen. Att man man bara för några år sedan, efter en evighetslång tid med överfulla korridorer, valde att bygga ut just medicinska avdelningen tycks vara glömt. Att döma av artiklar i massmedia kan man också konstatera att man helt glömt efterhöra vad personalen vid medicinska avdelningen tycker, eller så bryr man sig inte. En annat sparförslag är att minska hälsovårdarberedskapen i skärgården. Det pratas lite löst om att helikoptertransporet kan lösa eventuella och brådskande problem. Ett sådant förslag visar på stora kunskapsluckor om hur hälso-och sjukvården arbetar under jourtid samt hur systemet fungerar. Jag har arbetat som hälsovårdare i skärgården i över 20 år. Av alla de gånger som en helikoptertransport, av rent medicinska skäl varit förstahandsvalet, har den kommit i ca 50 % av fallen. De gånger det inte varit möjligt har den varit upptagen alternativt har väderleken inte möjliggjort flygning.

Skärgårdskommunerna har olika förutsättningar och önskemål men centralt och basalt är fungerande kommunikationer och en dygnet runt hälso- och sjukvårdsberedskap.

Viktigast av allt är att alla ålänningar, oberoende av boningsort, har en välfungerande hälso- och sjukvård. Genom att som Centern föreslog, i samband med budgetdebatten i maj, minska kostnaderna med en miljon år 2017 ( genom något höjda avgifter och mindre inbesparingar ) kan vi fortsättningsvis bibehålla en god hälso- och sjukvård för alla ålänningar.

Veronica Thörnroos (C)

Vicetalman/ hälsovårdare