DELA

Ordning på Bomarsund

Nu skall det bli ordning på torpet! Bomarsund skall göras ännu mer öde och tomt. Vi kan ju inte ha en hop människor som annars bor i Sverige att drälla här på somrarna. Bort med dem! Det är ju landskapets (allas vår) mark så det går ju inte för sig. Att de varit här alla somrar i hela sitt liv på grund av att deras föräldrar eller far- eller morföräldrar var ålänningar spelar ingen roll. I stället för att förlänga arrendet och begära en ordentlig arrendesumma så betalar man tillbaka och kräver rivning. Finns det en enda människa utom personalen på museibyrån som tycker att dessa stugor och människor är till hinders?

Annat är det med Stornäset, där finns det inte skrupler när det gäller viljan att förstöra och dessutom satsa miljoner av våra skattepengar på likaledes allas vår mark. Det borde inte vara medborgarnas sak att bevara natur där var och en kan vara när som helst. Det är ju en självklar sak att våra myndigheter skall ha den rollen.
Nu målas karaktärsbyggnaden på Kastelholms gård, till vilken nytta? Enligt mitt sätt att se så kunde detta ruckel gå samma öde till mötes som stugorna i Bomarsund.
Arbetarna på museibyrån fick äran att riva ut golven i byggnaden efter fångarna, uttryckligen för att ingen skulle kunna använda byggnaden mera.

Mitt förslag med detta ruckel är att landskapsregeringen bjuder ut skiten åt någon som gör något av det billigast. Nuvarande näringsminister hade (har) ju ett så fint ”koncept” där det skulle användas till boende under förutsättning att Stornäset får förstöras. Men kanske det går att göra något av det utan att förstöra Stornäset. Åtminstone skall det väl duga åt brandkåren att hålla brandövning på.
Har det åländska folket verkligen gjort så mycket illa att vi är värda det maktmissbruk som pågår i borgen.
Borde vi tänka efter bättre innan vi ritar en nuffra i valbåset nästa gång?

Javisst ja, jag glömde berätta att nämnda byggnad i Kastelholm i åratal luktat mögel ända till vägen när man cyklar förbi och vinden ligger rätt.
Lennart Karlsson
Kastelholm