DELA

Ordning och reda i EU:s ekonomi

Euron är vår gemensamma valuta och har förenklat vår handel, vårt resande och vår vardag på många sätt. Euron kan, om den sköts på rätt sätt, hjälpa till att skapa stabilitet och tillväxt i hela unionen.

En förutsättning för en gemensam valuta är dock att det råder ordning och reda i alla medlemsstaters ekonomier. De gemensamma regler som finns måste därför följas av alla medlemsstater. I dag ser vi hur vänsterpartier i EU gör allt för att försvaga regelverket och öppna upp för en kortsiktig ekonomisk politik där räkningen för det som nu spenderas skickas till framtida generationer. Det är inte en acceptabel politik.

De olika ekonomiska kriserna har visat att banksystemet i EU är långt ifrån perfekt. EU:s bankunion har förbättrat situationen, men arbetet måste fortsätta och riskerna i EU:s banksystem måste minskas. Det är inte acceptabelt att vissa banker tar stora risker för att sedan låta skattebetalare och ansvarsfulla banker stå för notan när det går fel.

Vi ser även ett stort problem med skatteflykt och aggressiv skatteplanering i EU. Det är inte fel att länder konkurrerar om att erbjuda ett så gott företagsklimat som möjligt, men skatt ska betalas där vinsten faktiskt görs. Det är inte rimligt att småföretag betalar full skatt medan stora, multinationella företag kan slippa skatt genom att föra över vinster till skatteparadis. EU:s konkurrensregler behöver stärkas på det här området.

Ordning, reda och en ansvarsfull ekonomisk politik är alltså förutsättningar för en fungerade ekonomi i EU. Bara så kan vi skapa jobb och hållbar tillväxt i hela unionen.

ANTON NILSSON

KANDIDAT I EU-VALET