DELA

Ordinarie tjänster i ordinarie verksamhet

Snart är det semestertider och det är naturligt att vara lite trött på jobbet. De kommentarer som jag hör om landskapsregeringen som arbetsgivare vittnar tyvärr om större problem än lite vårtrötthet.

Utan personal sker ingen verksamhet och nöjd personal är mer effektiv än missnöjd personal. Många av landskapets anställda saknar ordinarie tjänst och vet inte om nästa arbetsavtal innebär 100 eller 70 %. Eller, i värsta fall, inget jobb alls.

Ens arbete ska leda till ekonomisk självständighet, därför ska de offentligt anställda ha lön som motsvarar studietiden, lika lön för lika arbete och heltid ska vara norm. Systemet med korttidstjänst på korttidstjänst är inte anständigt. Landskapsregeringen ska tillämpa ordinarie tjänster för ordinarie verksamhet!

Ingrid Johansson (lib)