DELA

Ordens makt

Multikulturalism – Ett ord som har vuxit i användning, men som egentligen inte har någon funktion annan än att ställa människor mot varandra. Men ord kan användas på så många sätt. Vi måste tänka på hur vi uttrycker oss.
Multikulturalism, ordet förutsätter att man skulle ha en enda statisk ”Kultur” som alla andra skulle välja att gå in i eller inte. Sanningen är ju den att det finns en mångkultur, men den är inte statisk, den förändras ständigt, i ord och uttryck. Den är inte något som vi kan säga att vi inte vill ha. För den finns redan här.

samma sätt är ordet ”assimilering”, som i ”Invandrare måste assimileras in i samhället” lite tvetydigt, de måste välkomnas och ges möjlighet att deltaga i samhället, men assimilering förutsätter att man ger upp sin egen identitet och blir likadan som alla andra. Och det kan vi inte begära av andra människor eftersom vi själva inte skulle gå med på det.
Det är en enorm skillnad på integration och assimilering. Vi kan integrera människor hur mycket som helst, men det gör man genom att ge dem samma rättigheter och möjligheter som landets befolkning har.

Lösningen ligger i sociala, ekonomiska och politiska utvecklingsmöjligheter för alla, såsom det finns områden med lyckad integration i London och Antwerpen just för att de har satsat på att göra det lättare för inflyttare att starta egna företag och få utbildning så de kan ta plats i samhället.
Det är en bättre väg att gå än att jobba för att trycka ner människor.

Sammanfattningsvis: Mångkultur är inte som ett dataprogram som vi kan avinstallera om vi vill. Det finns fler människor med olika åsikter än länder på jorden, och mångkultur är enda sättet att samexistera om vi inte vill börja slå ihjäl varandra.
Vi kan diskutera hur vi skall leva tillsammans, men inte om vi skall göra det, den frågan är redan avgjord.
Mvh
Igge Holmberg