DELA

Ord och handling – en del av trovärdigheten

En av landskapsregeringens huvudmålsättning i Alkohol- och narkotikapolitikprogrammet 2007 – 2011 är att minska totalkonsumtionen av alkohol. Två av delmålen är att förändra attityderna till alkohol och andra droger samt att vuxenansvaret förstärks. En av huvudinsatserna skall vara att skapa drogfria miljöer. Målet med insatserna är att ge information om de faror och risker som föreligger och genom det skapa en negativ attityd mot tobak, alkohol och narkotika.
Det är aldrig fel med information, fast vi behöver kanske fundera över hur vi informerar och hur mottagaren omfattar informationen. Att föra propaganda kan ge motsatt effekt, men att efterleva det vi säger genom ”ord och handling” skapar både trovärdighet och förebilder. Landskapsregeringen lyfter fram att de vuxna i samhället har ett stort ansvar när det gäller barn och alkohol. Att sätta gränser och vara konsekvent är ett av budskapen.

Vuxenansvaret är A och O. Men vilket ansvar har politikerna när det gäller attitydförändringar? Ett ypperligt tillfälle att framstå som trovärdiga förebilder var när ärendet om ”ölservering på WHA” togs upp på den politiska agendan. Det röstades ner upprepade gånger men envist togs ärendet upp igen och till slut fick det stöd och tillstånd om ölservering gavs. Till vems fördel är beslutet fattat?
Det står klart och tydligt i landskapsregeringens program att idrott och alkohol inte hör ihop. Därför kan tillståndet för ölservering på WHA bara benämnas med ett ord: dubbelmoral.
Ölserveringen tycks vara viktig, men rent attitydmässigt – vilka signaler sänder vi till våra barn och ungdomar? De som inte kan föra ett ”vuxenresonemang”, hur får de budskapet om att idrott och alkohol inte hör ihop att stämma överens med verkligheten? Det blir ju omvänt – öl och idrott hör ihop.
Tänk på de barn som lever i missbruksförhållanden och som haft en positiv anknytning till fotboll på WHA, sett arenan som en fristad där man kan umgås i en miljö utan alkohol. Det är inte alla som klarar av att sätta sin gräns vid ”en öl”.

Jag vill bland annat hänvisa till Messa Nyan tisdagen 15 juni där en förälder lyfter fram vikten av nykterhet och alkoholförbud på WHA och det främst ur ett barnperspektiv.
Ansvarsfull alkoholservering är ett pågående restaurangprojekt som stöds av landskapsregeringen och viktigt att lyfta fram inför sommarens festligheter. Målsättningen med projektet är att minska berusningsdrickandet på krogen och antalet våldsbrott. Projektet drivs i samarbete med övriga nordiska länder. Landskapet har för avsikt att stöda kampanjer såsom Varannan Vatten. En av åtgärderna är att överväga förändrad serveringstid för nattklubbar och pubar. På vilka grunder har beslut om de sena öppethållningstiderna tagits och till vems fördel? Projektet vidareutvecklas som ett samarbete mellan krögare, polis och tillståndsmyndighet för att minska berusningsnivån och hålla narkotika borta från krogarna.
I vilken fas är utvecklingsarbetet och hur ser åtgärderna ut i sin helhet?
Hur kan vi med gemensamma vuxenkrafter tillmötesgå och uppfylla dessa målsättningar, och ”mota Olle i grind” genom ”ord och handling”, och motarbeta den psykiska ohälsa som idag drabbar alldeles för många unga?
Jessica Eriksson
Kalmarnäs