DELA

Orättvis beskattning

Skatter är bra för oss skriver Igge Holmberg. Då förmodar jag att han tycker att det är helt okey att dagens pensionärer som fått klara sig själva och inte fått ta del av dagens bidragssystem med studiebidrag, hyresbidrag m.m skall betala högre skatt än löntagarna och sugas ut till sista blodsdroppen. Löntagarna har under 2000-talet fått rejäla löneförhöjningar medan pensionärerna inte ens fått höjningar enligt levnadskostnadsindex. Bra politik döm själv.

Vidare låter han göra gällande att det är socialdemokraterna som gett vårt samhälle den välfärd vi har idag, månne det inte är näringslivet som stått för den bedriften. Det faktum att över 17 % av Ålands befolkning lever under den relativa fattigdomsgränsen talar sitt tydliga språk om en synnerligen ojämlik politik. I civiliserade länder som t.ex Tyskland visar man respekt för de som skapat välståndet, där betalar pensionärerna 17 % lägre skatt än löntagarna. Enligt min mening är det helt förståeligt att endel fått nog och blir skatteflyktingar i Portugal där skatten förnärvarande är 0 % på pensioner.

Mitt förslag till kommande lagting är därför att alla pensionärer per automatik beviljas det sk allmänna avdraget (Ålandsavdraget) i kompensation för den orättvisa beskattningen.

Jack Christenbrunn (C)