DELA

Orätt att utsätta Mariehamn för hårda obefogade sparkrav

Mariehamns socialdemokrater gick i höstas till val på att värna och utveckla välfärden i Mariehamn. Vi fick väljarnas stöd och blev det största partiet i staden. Att vi nu säger nej till hårda nedskärningar i välfärden är helt i linje med våra vallöften. Dessutom när det inte behövs. Vi vill ha ekonomisk realism istället för pessimism.
För att stärka stadens ekonomi och bibehålla kvaliteten i skolan, omsorgen och dagisarna föreslog vi hösten 2010 en blygsam skattehöjning. Till det sa de borgerliga partierna – Nej. Nu ser siffrorna så pass bra ut att vi inte behöver höja skatten för att klara att finansiera servicen i staden och klara vårt överskottsmål på 10 miljoner som går till investeringar och avkortning på lån.

Förslaget att budgetera enligt ett inkomstmedeltal kan vi inte gå med på, trots att det gamla fullmäktige röstat för den , när vi ser vad det betyder i praktiken. Dvs att staden ska skära 2,3 miljoner i välfärden för 2013 och ännu mer för 2014. Följer man tidigare modell som andra kommuner i landet använder och som också Mariehamns stad tidigare använt får man ett helt annat utfall. Mariehamns socialdemokrater vill påtala behovet av att diskutera stadens ekonomi på ett realistiskt sätt.
Vi måste ha samma verklighetsbild för att kunna diskutera vidare.

Vidare till chefredaktören: Niklas Lampi ska lämna min far utanför mitt politiska arbete. Det är förvånande att en chefredaktör påstår att en utbildad lärare inte kan räkna själv och förstå sig på en kommunal budget. Många ledande politiker i både riket och Sverige har en lärarutbildning i ryggen.
Dessutom finns inom socialdemokraterna flera utbildade och kompetenta ekonomer och andra med ekonomiskt kunnande. Våra kalkyler är inte fel. I själva sakfrågan har inte Niklas Lampi någon åsikt, hur kommer det sig? Har han själv räknat och förstått sig på siffrorna?
Niklas Lampi påstår dessutom att jag som lärare inte har kompetens att verka i styrelsen för PAF. Det är en nedsättande syn både på pedagoger och folkvalda. Kan Niklas Lampi verkligen påstå att åländska storbolag idag går bättre med sina professionella styrelser än PAF och Posten som har en blandad kompetens av folkvalda och så kallade professionella styrelsemedlemmar?
Enligt min bedömning är både Posten och PAF alldeles lysande skötta offentliga bolag. Trots att styrelserna även tidigare bestått till och med av en och annan lärare!
Sara Kemetter
Vice ordförande stadsstyrelsen
Ordförande Mariehamns socialdemokrater