DELA

Optimalt att rösta på Camilla

Två intressanta nyheter idag tisdag 21.5.2019 Enligt de senaste galluparna i Finland förväntas Socialdemokraterna ha medvind i EU-valet. Det betyder ett mandat till. En ökning från två till tre mandat. Den andra intressanta nyheten är att socialdemokraterna i Helsingfors utser Finlands kommissionär i Bryssel.

Av de tre namn som förs fram är två av dem sannolikt de två som väljs in i EU-parlamentet. Detta gynnar Camilla Gunell eftersom SDP:s platsantal i EU-parlamentet antagligen ökar och en av de troligen två invalda Eero Heinäluoma eller Miapetra Kumpula lämnar parlamentet för att ta plats i kommissionen. En röst på Camilla är därför en smart röst.

Camilla Gunell har gjort en framgångsrik kampanj på fastalandet och kommer troligen att knipa en del svenskspråkiga röster i riket. Hon har utsetts till SDP:s svenskspråkiga spetskandidat och representerade det finländska socialdemokratiska partiet i Yles svenskspråkiga EU-valdebatt. Detta om något vittnar om de finländska socialdemokraternas värderingar vad gäller Åland, svenskheten i Finland och det svenska språket. Socialdemokraterna i Finland ger Åland en självständig röst och en likställd roll i kampanjarbetet.

Nils Torvalds blir säkert invald både med och utan åländska röster. Han är väl förtrogen med Åland och åländska frågor. Anton Nilssons ställning inom SFP är svagare än Camilla Gunells inom SDP. Camilla har getts ett strakt eget mandat som stärker banden mellan socialdemokraterna i Finland och på Åland.

Ser man mera långsiktigt på svenska språkets ställning i Finland är socialdemokraterna oersättliga för svenskheten. Ett lyckosamt val för Camilla Gunell skulle betyda att Åland har två starka representanter i EU-parlamentet som bevakar Ålands och ålänningarnas intressen. Ett sådant resultat är optimalt för Åland. För den med spelöga är därför en röst på Camilla Gunell inte bara viktig utan optimal.

BARBRO SUNDBACK (S)