Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Oppositionens pyrrhusseger, skärgårdens förlust?

I antiken utbrast kungen av Epirus, som efter sin seger mot romarna i Slaget vid Asculum år 279 f.Kr ”En sådan seger till, och jag är förlorad.”

Denna gång är det Åland genom oppositionens agerande i en politisk fråga som erfar en Pyrrhusseger. Ingen tror väl på att oppositionen med C som största parti har ambitionen att börja bygga en tunnel utan något som helst underlag annat än materialet från entreprenören. Det åberopas att regeringen inte har fullmakt för upphandla färjan ifråga. Ännu mindre finns det en fullmakt för en tunnel. Att en sådan fullmakt kan ryckas fram ur rockärmen är bara att skapa osäkerhet.

Under den förra regeringen med C på Infrastruktur ämbetet jämförde man olika tunnelalternativ, 3 olika. Samsynen hos dåvarande regering för en framtida tunnel var att alternativ B med viss angiven säkerhet i tunneln var det som den regeringen kunde ställa sig bakom, sen föll det alternativet på kostnaden, cirka 20 miljoner euro/km i 2018 siffror. För att vi skall få en ny tunnel tror jag att vi behöver få en offert på motsvarande tunnel. Att nu de regeringspartierna skulle välja att reducera kraven på säkerhet finner jag inte troligt.

Det finns de som för fram att det alternativet skulle motsvara europeiska motorvägar, de hanterar sanningen ovarsamt. Det alternativet är 9,5 m i diameter med 1 fil åt vardera hållet och med utrymningsrum var 500 meter, långt ifrån motorvägsstandard. Det är viktigt för att få processen att gå framåt genom och hålla sig till korrekta fakta, inte med konstruerade fakta som nu sker i den politiska argumentationen.

Åland har ett stort antal ”gamla färjor” som behöver bytas ut. Bjuder man ut dessa på 15 år, likt det nu aktuella fallet, kommer troligen prislappen hamna i samma härad. Gissningsvis mellan 60-75 milj/färja över 15 år inklusive drift.

Jag vill se en tunnel och snabbaste vägen är att politiken enas om utformningen, det är steg 1.

MIKAEL STAFFAS

Liberal lagtingsledamot