DELA

Opposition i stället för Lissabon

Det är fullt tillåtet för våra politiker att testa möjligheterna att komma vidare med sina EU-strävanden. Eftersom jag för egen del inte har något som helst förtroende för EU som system erbjuder jag för mina väljare (i EU-valet) och andra intresserade fortsatt serie av kritisk och aktuell EU-analys.

Det är i mångt och mycket Lissabonfördraget med sina horribla strävanden som gav oppositionen i Europa nya krafter att kämpa vidare. Europaparlamentet har nu fått ett ordentligt oppositionsparti som heter Gruppen Frihet och demokrati i Europa (EFD Europe of Freedom and Democracy Group). Den har 32 ledamöter från nio länder (systemet förutsätter minst 25 och från minst sju länder): England (13), Italien (9), Danmark (2), Grekland (2), Litauen (2), Nederländerna (1), Finland (1 Timo Soini/Sannfinländarna), Slovakien (1), Frankrike (1).

EFD består av euroskeptiska partier som:
1. motsätter sig starkt ytterligare maktöverföring från medlemsstaterna till EU
2. vill utveckla EU till ett mellanstatligt samarbete mellan suveräna stater
3. kritiserar dagens asylpolitik
4. motsätter överstatlighet (inklusive euron)
Allt detta alltså i diametralt motsatt riktning än vad Lissabonfördraget eftersträvar!

Som helhet är EFD rejält mer kritiskt än sina föregångare, vilket är i min smak. Gruppledaren är Nigel Farage, samma person som jag redan under valomgången hann gratulera för stormsegern i England. Hans parti förespråkar totalt avvecklande av EU. Gruppen tillåter alltså både demokratiserande och avvecklande riktlinjer. Varje ledamot har friheten att välja sin linje.

Som ålänning anser jag att Åland borde ju arbeta i samma riktning och inse att självstyrelsen ingalunda kommer att skydda Åland mot de strävanden som Lissabonfördraget medför! Tyskland har nu insett detta, men det är naturligtvis pinsamt för hela EU-systemet. Under tiden jag förbereder mer information om saken kan var och en redan göra två saker:
1. följa EFD- ledamöternas arbete i adressen: http://www.europarl.europa.eu/wps-europarl-internet/frd/vod/research-mep-result-list?legislature=7&language=en&group=EFD
2. notera finansminister Katainens senaste besked om hur Europas ekonomi var nära på en totalkollaps i fjol (- men förstod det inte själv!) samt hur finska statens skuldbörda kommer att bli nästan 60 procent av bruttonationalprodukten (från nuvarande 44 procent), vilket närmar sig gränsen till det ohållbara!

Merja Renvall