DELA

Öppna Parkgatan för genomfartstrafik snarast!

Dagens trafiklösningar är både farliga och dåliga för miljön med tanke på all ökande trafik från Östernäs, Hästskon, Lillängen och nya områden som är under byggnad eller planering. Dessutom ökar trafiken från Järsö-Nåtö-området.
Nu ska en stor del av trafiken snurra runt in på Torggatan och till korsningen mot Stora gatan som troligen är den mest besvärliga och en av de mest olycksdrabbade korsningarna på Åland. En mycket allvarlig olycka inträffade där nyligen, en olycka som mycket väl hade kunnat sluta med dödsfall eller invaliditet.
Även för miljön är denna karusell mellan Östernäsvägen, in på Torggatan och ut på Stora gatan ett otyg med massor av stopp och accelerationer som ökar avgaserna och halterna av skadliga partiklar i luften.
Överhuvudtaget är trafiken i Mariehamn mycket dåligt planerad med alla möjliga och omöjliga typer av hinder som krånglar till trafiken. Skogen av skyltar gör att man som bilförare tappar en viktig del av koncentrationen gentemot fotgängare och cyklister.
Man måste ha alltför stort fokus på att försöka uppfatta alla skyltar. I vissa fall skymmer de även sikten.
Att vara yrkeschaufför och köra buss eller lastbil i Mariehamn kan inte vara lätt!

Mariehamn har en hög olycksfrekvens i trafiken. Jag är nödd och tvungen att köra mycket bil över hela Åland och jag anser inte att det höga antalet olyckor beror på att ålänningarna generellt är dåliga bilförare. Det är trafikplaneringen, framförallt i Mariehamn, det är fel på.
Öppna Parkgatan snarast! Och stäng inte av Österleden under spektaklet Paf Open. Det är inte värt att ytterligare öka risken för svåra olyckor och att försämra miljön med mer trafik som ska snurra runt i stan.
Göran Forsgård
Mariehamn och Saltvik