DELA

Öppna Leader också för småföretagen!

Under flera år satt jag i ledningen för Företagsamskärgård och vi arbetade i omgångar för att få Leaderstödet till Åland, då vi om och om igen såg hur de små företagen i skärgården inte kunde få del av de stöd som så flott erbjöds. Företagen var för små eller behövde stöd för fel saker som inte var stödberättigade.
Samtidigt såg vi hur byautvecklingen stöddes av kreativa och framgångsrika Leaderprojekt både på finska och svenska sidan. Vi lyckades inte få Leader till Åland och de stöd som erbjöds motsvarade på inget sätt de möjligheter som Leader givit de andra regionerna.

När sen Landskapsregeringen tvingades till att ta in Leader-stödet, då EU krävde det för att Landskapet skulle få resten av jordbruksstödet, var jag och många andra mycket glada. Äntligen skulle både föreningar och småföretag få chansen till ett enkelt handlagt stöd där det till exempel inte krävdes en massa reda pengar (som dessa målgrupper inte har), utan egen arbetstid kunder räknas som egeninsats i en förening.

Men vad hände? Utöver det som nu framkommit om de hårda och väldigt restriktiva tolkningarna av stödet till föreningslivet, så hade även Landskapregering lyft bort småföretagens möjlighet att söka Leaderstöd, vilket är självklart i både Finland och Sverige.
Leader är ett gräsrotsprojekt där makten i hög grad ligger utanför Landskapregeringens makt, de har bara en kontrollfunktion att det går rätt till och att sätta upp regelsystemet, jag har mina aningar om att motståndet till Leader finns någonstans i detta faktum.
Det är synd för inte bara EU har förstått att gräsrotsstöd handlar om små lokala initiativ, små pengar, men som resulterar i att mycket kraft, energi och resurser lösgörs ute i byarna. Något som många gånger kan ge mycket mer tillbaks till samhället än vad de stora stöden gör till stora företag kan ge.

När nu Landskapregeringen lovat att se över och söka förändring av stödprocenten till föreningarna, ta då chansen att ändra också den delen av stödet som gäller möjligheten för småföretagare att söka om stöd. För varför ska småföretagare på Åland inte kunna få Leaderstöd när de både i Sverige och Finland har den möjligheten.

Mia Hanström
http://miahanstrom.blogspot.com/