DELA

Öppna Åland för inflyttning

Jag vet att just nu handlar debatten om jordförvärvslagen om möjligheten att äga aktier i ett bolag som äger strandtomter.
Och jag är helt överens att man bör täppa igen den luckan. Hur man gör det är nåt för jurister och lagstiftare att få fram.

Men jag vill belysa ett problem som många gånger belysts i tidningarna förut. Det är möjligheterna att bygga sig ett hus eller sommarstuga här. Det är helt möjligt i dag för man måste inte ha hembygdsrätt om man bygger i Mariehamn eller på ett planerat bostadsområde på landet.
Det kan även gå att få bygga eller köpa fastigheter här om man tänker flytta hit och arbeta här så finns möjligheten att ansöka om dispens.

Vad är då syftet med lagen? Jo att vi vill begränsa för icke- ålänningar att köpa upp Åland. Detta tror jag det inte alls är någon risk för utom för strandtomter. Strandtomterna är väldigt attraktiva. Men varför ska inte en familj som önskar flytta hit få köpa ett gammalt hus på fasta Åland långt från stranden? Eller varför ska inte en familj få köpa en skogsdunge eller igenväxt åker för att bygga sin villa på. Jag tror inte att det blir nån större rusning efter den typen av fastigheter.
Därför anser jag att jordförvärvslagen bör ändras så den begränsar bara fastighetsköp vid stränder. En 300 meters gräns skulle kunna vara lämplig. För att få köpa tomt eller annan fastighet närmare än 300 meter från strand så krävs hembygdsrätt.

Sen har vi våra berömda sommarålänningar som gör att hela Åland blommar upp på sommaren. Men som det är nu så är det helt omöjligt att skaffa sig en sommarstuga på Åland. Som sommarålänning så varken jobbar man eller är skriven här så hembygdsrätt är det inte tal om. Inte heller faller man in för kriterierna för dispens. Alltså helt stop om man inte har nån släkting på Åland som kan vara bulvan.
Det som folk är mest rädda för är att våra stränder ska växa igen av stugor. Det är kanske en befogad rädsla som jag nog delar, men gäller den för fasta Åland med? Knappast. Visst skulle det byggas en hel del stugor i våra skogsgläntor de första åren om vi ändrade till förslaget ovan, men är det inte av godo om vi får fler sommarålänningar hit? Det tycker jag, och med mitt förslag så är ju fortfarande stränderna skyddade. Får vi mer sommarålänningar så får våra handlare mer kunder och Åland lever ännu mer upp på sommaren.

Ett annat av problemen är alla myter, rykten som säger att det är omöjligt att flytta till Åland om man inte har hembygdsrätt. Tyvärr så tror många i länderna runt oss att det är så. Orsaken till detta är att den nuvarande lagen faktiskt gör det omöjligt att köpa eller bygga sig en sommarstuga på Åland för människor som inte har anknytning hit. För sommarstuga vill man ju inte ha i Mariehamn eller på ett bostadsområde.

Henrik Hagström