DELA

Öppet om psykisk sjukdom

Att vara psykiskt funktionshindrad i dagens samhälle är inte lätt. Det har aldrig varit så. Det har alltid funnits fördomar emot oss. Fortfarande har vi det svårt, även om vårt nya psykiatriska sjukhus i Mariehamn är inte längre betecknad som ett ’mentalsjukhus’ ett ’dårhus’, som förr i världens sjukhus i Grelsby en gång var. Att vara psykiskt funktionshindrad är i dag mera ’normalt`, då 25% av befolkningen någon gång insjuknar. Bättre har det alltså blivit, men det finns en god bit kvar innan fördomar skingras helt och hållet.

Själv är jag bipolär och har njutit av god vård i snart 20 år efter att har varit sjuk i 15 år innan jag kom till Åland. Jag är född och uppvuxen i England fast mina föräldrar är härifrån. När jag först blev sjuk i 20 årsåldern var det svårt och då kände jag att jag hade samhället emot mig. Så var det också i många år efteråt. Jag hade ingen diagnos och kände att jag var tvungen att studera och jobba. Det var svåra år.

Jag hoppas och tror att sjukvårdare och arbetsgivare idag tar bättre hand om andra än vad de tog hand om mig när jag var sjuk för alla dessa år sedan. Att i god tid få den vård man behöver när man är sjuk, handlar ofta om att ta ansvar själv och söka den hjälp man behöver, även om jag vet att det inte alltid är så lätt.

Här på Åland har jag i alla fall lyckats få en diagnos och en sjukpension som jag tycker kunde vara högre, fast jag inte hade så många arbetsår. Mina föräldrar lever ännu och jag har också fått hjälp och stöd av dem. Jag har ett långt liv kvar här på Åland och hoppas att många andra i min situation kan uppleva samma sak.

Psykiskt funktionshindrade är hela samhällets ansvar. Tillsammans kan vi öka kunskapen och förståelsen genom aktivt arbete och öppenhet.

Må väl alla!

Stefan Malmberg (s)

medlem i Klätterrosorna och Pelaren