DELA

Öppet brev till Visit Åland: Vi vill ha jämlika villkor

Vi vill att Visit Åland ser skärgården som ett minst lika viktigt besöksmål som resten av Åland.

Vi är trötta på de som vi ser som diskriminerade av vår del av Åland och att Visit Åland inte mer aktivt visar på vägar till skärgården. Om man tittar på länken ”Bra att veta–om Ålands skärgård” på Visit Ålands hemsida kan man konstatera att delar av skärgården är helt osynliggjorda och skärgården nämns bara som ett dagsbesök. Det är bara Vårdö som tydligt nämns men vi har 5 kommuner till i skärgården. För några år sedan gavs en cykelkarta ut där ytterskärgården inte ens fanns med.

Skärgården, liksom resten av Åland, är både viktiga och intressanta delar av utbudet för turister, både för kortare och längre besök. Skärgården har en konkurrensnackdel p g a sitt geografiska läge. Vi kan se ett mönster av att det som är självklart för de centralare delarna på Åland inte är det för skärgården och att man sällan tar hänsyn till det, samma mönster kan vi se hos Visit Åland.

Vi om någon, som är unga och inte har körkort, vet att det inte är så lätt att ta sig ut till vårt paradis. Det hjälper inte upp saken om man inte ens nämner att det är möjligt eller att man inte har korrekt information, t ex står det ”En tur med skärgårdsfärjorna måste bokas på förhand”. Det stämmer ju bara om man har bil.

På ett annat ställe berättar man om att man ska boka taxi via Mariehamns taxi, men de lär gå mindre bra om du är på t ex Kumlinge, ja redan på Vårdö kan det vara svårt. Normen i Visit Alands beskrivning är att man tar vistelse på centralorten för given.

Vi tror att Visit Åland för att behandla hela Åland jämlikt och inte gynna centralare delar, ska ta ett normkritiskt perspektiv på sin verksamhet, vilket betyder att man får syn på vad och vilka man omedvetet gynnar. Man skulle säkert också vinna på att ha lokala checkgrupper (med olika åldrar och intressen) som tittar igenom informationen och ger förslag på tillägg och kompletteringar.

Med enkla medel som t ex kortfilmer skulle man kunna göra komiska filmer och berätta hur man kan göra för att besöka skärgården, man kan guida i att läsa de hopplösa båt- och bussturlistorna eller visa på hur man beställer taxi eller förstår kollektivtrafiken i de små kommunerna.

Med vänlig hälsning

SKUNKs styrelse