DELA

Öppet brev till Viking Line

Måste jag byta färdmedel från vikingfärja till siljafärja för att kunna jobba internetuppkopplat då jag reser mellan Åland och Riket? Hemma i Esbo skärgård fungerar det, då jag pausar och fikar vid ett café invid motorvägen fungerar det, hemma i Jomala fungerar det, hemma i Kumlinge fungerar det, i Åbo hamn fungerar det. På alla ställen trådlöst. Min trådlösa uppkoppling fungerar snabbt och problemfritt överallt där jag rör mig, även i bilen då frun kör.

Men så fort jag kommer ombord på en vikingfärja är det stopp! Saboterar Ville Viking min internetförbindelse?

Hittills har jag rest med Viking eftersom jag av solidaritetsskäl velat anlita och stöda det bolag som jag upplever som mera åländskt. Men nu har jag fått nog eftersom ingen förbättring skett trots att jag under en mycket lång tid upprepade gånger via personalen i Infon påtalat uppkopplingsproblemet. Därför denna offentliga fråga.

Varför fungerar inte trådlös nätuppkoppling på Viking? När börjar det fungera?

Fredrik Almqvist,

en mycket högfrekvent resenär

Hej Fredrik,

Vi är mycket väl medvetna om vilka begränsningar vi har att leva med i kommunikationen mellan fartyg och land. Som IT-ansvarig inom Viking Line är detta min absolut största utmaning. Du, övriga kunder och vår personal förväntar sig snabb och gratis internetförbindelse. Detta samtidigt som både fysikens lagar och ekonomisk ramar sätter begränsningar för vad som är möjligt att genomföra.

Kommunikationen mellan fartyg och land sköts helt och hållet via trådlösa kanaler. Vi har en smal och dyr satellitlänk som vi huvudsakligen nyttjar för businesskritiska lösningar. För att kunna erbjuda våra kunder och även vår personal möjligheter till kostnadseffektivt internetsurfande har vi som ett komplement till satellitlänken byggt upp en 3G/4G-baserad kommunikationslösning. Denna lösning är helt och hållet beroende av att våra operatörer i Finland och Sverige bygger ut 4G-nätet även i skärgårdsmiljö.

Enligt våra mätningar fungerar 3G/4G-tekniken ganska bra efter att TeliaSonera före sommaren 2015 byggde ut sina basstationer igenom skärgården mellan Åbo och Mariehamn. Även på svenska sidan är 4G-nätet relativt heltäckande. Däremot har TeliaSonera inte ännu uppgraderat alla sina basstationer till 4G på linjen Helsingfors till Mariehamn.

Den problematik du och många med dig drabbas av uppstår då många kunder samtidigt kopplar upp sig till vårt Viking_Public nätverk. Då får vi helt enkelt en överbelastning i TeliaSoneras basstationer och den 3G/4G-cell fartyget för tillfället kommunicerar mot. Skulle bara du eller några av dina medresenärer vara uppkopplade skulle jag vilja påstå att kommunikationen fungerar riktigt bra. Mellan varven har vi uppmätt hastigheter på upp till 30-40Mbits mellan fartyg och land.

Då vi allt som oftast har mellan 500-1000 samtidigt uppkopplade enheter/ fartyg som alla skall dela kapaciteten i en 4G-cell så uppstår de problem du beskriver. Fysikens lagar sätter begränsningar på vilken överföringskapacitet man kan få ur en 4G-cell. Vid optimalt avstånd mellan enheten och basstationen kan man få ut en kapacitet på ca 100Mbits som dock skall delas mellan alla enheter som är kopplade till samma basstation. Är 100 mobiltelefoner kopplade till samma cell så får varje enhet en teoretisk kapacitet om 1Mbits.

Momentant och beroende på antal uppkopplade enheter fungerar det bra hos oss och det gör det säkert även hos konkurrenterna. Dock är det nog så att alla rederier sitter i samma båt i detta sammanhang. Ingen skulle vara gladare än jag och sannolikt mina kolleger inom konkurrerande rederier och förstås ni alla våra kunder om våra operatörer skulle bygga upp ett tätt nät av 4G-stationer, med många olika celler längs våra farleder. Jag hoppas även att 5G-tekniken snart slår igenom.

För tillfället finns det bara en tekniskt gångbara lösningen för oss inom rederivärlden om vi vill bygga snabba och stabila kommunikationslösningar. Vi måste utnyttja satelliter som bärare för vår kommunikation. För att vi skall förstå komplexiteten vill jag här ge ett litet smakprov på vad detta skulle betyda för oss och i förlängningen våra kunder.

På begäran har en av världens största satellitleverantörer indikerat vilken prisnivå vi skulle hamna på för en 3 Gbits satellitlänk att dela på mellan alla våra fartyg. Den indikativa och oförhandlade offerten visar på en kostnad om ca 20 miljoner USD/ månad. Eter förhandlingar skulle vi säkert få ner priset något, men vi förstår alla att detta inte är en gångbar lösning för någon av oss.

Den enda ekonomiskt gångbara lösningen är att få till en ännu bättre 4G-täckning, med flera basstationer längs våra farleder. För alls vår del uppmanar jag därför dig och alla andra med mobilabonnemang hos någon av våra finska och svenska operatörer att snarast kontakta sin operatör med uppmaning att komplettera sitt mobila nätverk i skärgården.

Hälsningar till Kumlinge från en f.d. Kumlingebo,

René Engman

CIO, Viking Line Abp