DELA

Öppet brev till utrikesminister Stubb!

Seminariet om Ålands demilitarisering och neutralisering den 7 september i Ålands lagtings sessionssal var intressant med kunniga talare.
Utrikesministern talade om Finlands Brand (varumärke). Han berättade om en arbetsgrupp som utvecklar tänkandet i Finlands Brand. Han nämnde även Ålands autonomi med demilitariseringen och neutraliseringen utifrån EU-tänkandet, speciellt då Lissabonfördraget.

Utrikesministern kunde mycket väl förbättra sitt lands Brand genom att flagga med Ålands flagga jämsides med Finlands flagga i EU.
Och Finlands Brand kan ytterligare förbättras ute i världen om Åland som en autonomi med egen lagstiftning utom vissa undantag får en EU-parlamentsplats sig tilldelad eller hur, utrikesminister Stubb?
Birgitta H Eriksson
Ålands Framtid