DELA

Öppet brev till tekniska nämnden i Mariehamn

Nu har nog tekniska nämnden inte alls tänkt på tillgängligheten i staden med Nygatans längsparkering. Det är många äldre som har hört av sig. Egentligen borde en namninsamling ordnas, det skulle vara lätt att få namn eftersom många är förgrymmade. Varför göra en bra parkering till något dåligt.

Mariehamn är inte den bästa staden ur tillgänglighetssynpunkt. För personer med lättare funktionshinder och som ej kan få parkeringskort för funktionshindrade vore det nya förslaget en katastrof. Tyvärr kan gående från Miramargaraget vara för långt för personer med lättare funktionshinder.
Och varför får inte Äldrerådet i Mariehamn dylika planeringsfrågor på sitt bord. Just detta berör ju äldre.
Ytterligare en synpunkt om Miramargaraget; kunde inte halva garaget få en parkeringstid om 4 timmar. Om en person utan funktionshinder vill handla och besöka t.ex.en frisör är 2 tim. för kort tid.

Anhålles att tillgängligheten i Mariehamn inte ytterligare skulle försämras genom att den nya delgeneralplanen skulle antas med längsparkeringar på Nygatan. Vi är många som opponerar oss mot det nya förslaget.
Anhålles ytterligare att tiden i södra ändan av Miramargaraget skulle förlängas med 2 timmar.

Genom
Birgitta H Eriksson
medlem i Äldrerådet i Mariehamn