DELA

Öppet brev till styrelsen för KST angående förändrad färdtjänst

Den gångna veckan har alla taxiföretagare fått ett informationsbrev från er gällande förändringar i färdtjänsten. Den mest märkbara förändringen berör färdtjänst enligt socialvårdslagen (rött/rosa färdtjänstkort). Vi noterar med tacksamhet att en efterlängtad samordning av riktlinjerna har tagits fram. Tack för det!

Samtidigt noterar vi att ni – i likhet med Nalle Puh – har haft otur då ni tänkte. Eller hur skall man förstå beslutet om ny självrisk för förmånstagarna. För de flesta, i synnerhet på landsbygden, innebär förändringen en välkommen sänkning av självrisken. Men ur stadsperspektiv innebär nyordningen en icke genomtänkt förhöjning av självrisken.

Hittills har självrisken inom staden varit noll euro och nu blir den ”25 procent av resans pris, dock minst 5 euro”. För resenärer inom staden betyder detta en dramatisk höjning! Eftersom resorna ofta är korta innebär en självrisk på 5 euro detsamma som 50 procent av resans pris. En jämförelse med de blå färdtjänstkorten, enligt hansikappservicelagen, blir också lite förvirrande. Den självrisken följer ju priset för kollektivtrafiken, som inom staden är 2 euro och utanför densamma maximalt 4,50 euro.

5 euro kan tyckas vara en ganska liten summa, men vi som skjutsar dessa färdtjänstkunder får också en god inblick i deras praktiska vardag. Vi får lära känna många levnadskonstnärer, som har lärt sig att vända på slantarna de får in från sin lilla pension, eller annan samhällsersättning. De får 8 resor per månad, med en självrisk på 40 euro. Det är alltså fyrtio euro mindre till livets nödtorft! För dessa människor kan alltså en höjning av självrisken till 5 euro vara en ren katastrof!

Därför, bästa KST-styrelse, tänk igenom saken en gång till och slopa 5-eurosgränsen. Av omtanke om de människor som så väl behöver sina färdtjänstresor. Det räcker med 25 procent per resa!

 

Styrelsen för Mariehamns Åkeriförening

INTRESSEORGANISATION FÖR TAXIÅKARE