DELA

Öppet brev till styrelsen för ÅHS

Mina insändare i tidningarna 11.09.17 angående förändringarna för Antikoagulansmottagningen kan knappast ha undgått er. Den 20.09.17 hade jag en andra insändare med öppna frågor. Jag har inte ännu fått svar på någon av dessa, varför jag nu ställer dem till er.

Vem har beslutat om förändringarna? Vilka är de administrativa fördelarna? Hur mycket är de ekonomiska inbesparingarna av denna åtgärd? Vilka är fördelarna för personalen? Har den berörda personalen fått säga sin åsikt? Varför skulle ett flexibelt, smidigt, rådgivande och välfungerande system skrotas? Till sist, vad anser gruppen (styrelsen?) som bestämt detta, att det skulle vara för fördelar för patienterna med det nya systemet?

Hoppas få ett svar från styrelsens sida.

Marianne Fabritius