DELA

Öppet brev till stadsstyrelsen om styrelsevalet i Sjökvarteret

Stadsstyrelsen skall utse ny styrelse i Stiftelsen Sjökvarteret för de kommande två åren. Varför inte välja medlemmarna på basen av sakkunskap, förankring i verksamheten och intresse för båt- och skeppsbyggeri i enlighet med stiftelsens stadgar? I dessa stadgar står ingenting om partimedlemskap eller bostadsort.

Under senare år har styrelsen av någon anledning utsetts enligt strikt partipolitiska principer och med krav på bosättning i Mariehamn. Detta begränsar kraftigt antalet valbara personer och risken för en svag och mindre kompetent styrelse är uppenbar. Stadsstyrelsen måste våga lita på att kompetenta människor sköter sina uppdrag. Den har ändå stora möjligheter att påverka Sjökvarteret via bidrag och rätten att utse styrelse. Enligt stiftelsens stadgar är det styrelsen som inom sig väljer ordförande. Man bör därför även frångå principen att ”vika” ordförandeposten för något parti.

Nuvarande styrelse består av en ledamot från resp. MSÅ, Lib, S och ÅF. Inga krav på sakkunskap eller anknytning till verksamheten i Sjökvarteret har ställts. I viss mån har detta bäddat för konflikterna 2012 och 2015.

Från grundandet av Stiftelsen Sjökvarteret 1994 och ca 10 år framåt, alltså under den mest intensiva utbyggnadsfasen, var flera av styrelsemedlemmarna varken med i något parti eller bosatta i Mariehamn. Dessa styrelser lyckades med att planera och bygga ut Sjökvarteret och även starta upp flera av de evenemang som fortsättningsvis lockar många besökare såsom Sjödagar och Skördefest/fiskmarknad, tjärmarknad och julmarknad.

Som en väg till en ännu bättre framtid för Sjökvarteret är min förhoppning därför att stadsstyrelsen nu återgår till denna praxis vid valet av ny styrelse.

Bertil Karlsson,

f.d. verksamhetsledare