DELA

Öppet brev till Mariehamns stads folkvalda

Intresseföreningen för psykisk hälsa, Reseda, och erfarenhetsexperterna på Åland är allvarligt bekymrade över utvecklingen eller snarare avvecklingen av service till målgruppen psykiskt funktionshindrade i Mariehamn.

Vi har uttryckt vår oro och erbjudit vår medverkan för att säkra god service till nämnda grupp via mail till ledande tjänstemän inom socialförvaltningen i Mariehamn och socialnämndsledamöterna. Då vi inte fick något svar kallade vi till möten med ledande tjänstemän men mötena har varit fruktlösa.

Vi erbjuds inte möjlighet att medverka, man avböjer brukarperspektiv eller -inflytande.

Vi undrar nu inför valet hur Mariehamnspolitikerna tänker säkra att målgruppen fortsättningsvis får tillgång till adekvat och god service så att man trots eller med psykiskt funktionshinder kan leva så självständigt och normalt som möjligt då den enda specifika servicen i form av stödboende och boendestöd försvinner. (Miranda)

Vanlig hemtjänst har inte visat sig fungera för våra medlemmar och vi ser redan med oro hur servicen försämrats.

För våra medlemmar är det viktigt att veta vilka politiker som vill ge oss utrymme i samhället och hur Mariehamnspolitikerna tänker agera i denna fråga. Vi emotser era svar.

Henrik Lagerberg, Ordförande, Reseda, Eva Ringwall, Erfarenhetsexpert, Rita Åsbacka, Anhörigrepresentant, Reseda