DELA

Öppet brev till lantrådet

Centerns lagtingsgrupp vill med detta inlägg betona lantrådet Katrin Sjögrens (Lib) ansvar för att beslutet rörande krav för uppnående av behörighet för personer med svensk lärarutbildning omedelbart upphävs.

Undertecknade är bestörta över de kommentarer Tony Asumaa (Lib) framför i debattsvaret 22/1. På alla punkter försvarar utbildningsministern tjänstemannabeslutet om krav på en så kallad anpassningsperiod omfattande två terminer och minst tio veckotimmar, dessutom oavlönat för en redan färdigt utbildad lärare.

Ministern anser därtill att åtgärderna är ”smidiga” och ”anpassade för åländska förhållanden”.

Utgående från ovanstående påståenden vill Centergruppen ge lantrådet en möjlighet att komma med besked om huruvida den övriga politiska landskapsregeringen delar Tony Asumaas åsikter eller om det finns hopp om att sunt förnuft får råda i den fortsatta handläggningen.

Vad gäller den politiska sidan av denna fråga vill undertecknade betona att lagtinget vilseletts om de krav landskapsregeringen avsåg att ställa på våra ungdomar. Antingen har tjänstemännen mörkat sina avsikter eller så är ministern helt okunnig om den egna avdelningens göranden och låtanden.

Centergruppen konstaterar att det finns goda skäl för de övriga ministrarna att nu visa handlingskraft.

Beslutet från 15 januari i år är inte bara fattat på fel nivå utan är till flera delar oklart och bristfälligt. Den främsta orsaken till att beslutet ska undanröjas är enligt vår bedömning att innehållet i det så kallade lämplighetsprovet fortfarande saknas.

Enligt lagen har lärarna rätt att välja kompensationsåtgärd och då kan inte landskapsregeringen enbart anvisa en anpassningsperiod som möjlig åtgärd.

Lika viktigt är dock att beslutets ikraftträdande måste skjutas fram med minst tre år ifall lantrådet accepterar detta dråpslag mot Ålands framtida kompetensförsörjning på lärare. Åländska ungdomar som redan påbörjat sin lärarutbildning på svenska sidan i god tro om rimliga krav på komplettering vid hemkomsten, måste ges en chans att göra sig klara.

Åland är ett eget utbildningsland och vi avgör därmed själva hur utbildningen ska läggas upp och vilka tjänster och krav som ska gälla i grundskolan. Upplägget med lärarutbildning 1-6 är i det närmaste föråldrat och tillämpas endast i verkligt små förhållanden där årskullarna är små och kan sammanföras.

Vi har alltså själva rätten att välkomna alla med svensk lärarutbildning och kan sluta med att hänvisa till att de saknar behörighet på grund av föråldrad finsk lagstiftning.

Till sist: landskapsregeringens beslut drabbar inte bara de studerandena utan hela det åländska samhället. Utbildningsväsendet är vår egen behörighet och därmed ett utmärkt exempel för självstyrelsepolitik och –utveckling i handling istället för bara i ord.

CENTERNS LAGTINGSGRUPP
HARRY JANSSON
JÖRGEN PETTERSSON
VERONICA THÖRNROOS
RUNAR KARLSSON
BRITT LUNDBERG
MIKAEL LINDHOLM
ROGER NORDLUND