DELA

Öppet brev till landskapsregeringen

Det har framkommit att det röstkort som sänts ut till röstberättigade ålänningar innehåller vilseledande information. På kortet finns informationen: ”Du kan förtidsrösta genom att senast 16.10.2007 beställa hem röstningshandlingar om Du vistas utomlands eller på grund av sjukdom eller handikapp inte kan rösta på annat sätt.”

Med anledning av att åländska studeranden i Åbo och Helsingfors i er tidning påtalat orättvisan i att de inte får förhandsrösta som deras vänner i Stockholm säger Casper Wrede i er tidning att röstkortet felaktigt uppger att förtidsröstningen rör röstberättigade utomlands och inte som det bör vara, röstberättigade utanför Åland.

Vad ämnar landskapsregeringen göra för att rätta till detta fatala misstag? Ännu är det inte för sent.
Jerker Örjans