DELA

Öppet brev till Finlands regering

Detta är ett nödrop till regering och riksdag i Helsingfors. Som representant för besöksnäringen i landskapet Åland ser jag mig tvungen att ta bladet från munnen. Jag och mina kolleger som förhoppningsvis framledes ska försörja oss och som hittills vara skattebetalare kan inte längre tiga still. Vi ber er öppna gränsen för vår överlevnads skull.

Det har varit ett livligt flöde av besökare från Sverige till Åland under det två senaste månaderna, besökare som i enlighet med reglerna passerat gränsen, bland annat tack vare finländskt medborgarskap. Trots detta har någon spridning av covid-19 inte skett på Åland.

Vi har haft 21 fall och ingen avliden eller i intensivvård. Den egentliga turistsäsongen är nu över och någon större anstormning av nya besökare kan ej väntas. Ändå är alla gäster av största vikt och fiskevattnen på Åland generösa den här tiden på året. Om restriktionerna gentemot Sverige vidhålls utarmas vår näring och vår förmåga att betala skatt.

Vårt land Finland behöver i likhet med Åland alla inkomstkällor och turismen är en ytterst viktig och växande sådan. Därför ber vi att ni som fattar beslut höjer blicken och ser verkligheten sådan vi upplever den och alla de möjligheter som finns. Genom att öppna inresandet till Åland från hamnarna Kapellskär och Grisslehamn mot Åland berörs ej övriga Finland men det skapar möjligheter för överlevnad för åländsk turism och skattepengar till republiken.

Jag ber er med dessa ord anpassa reglerna till verkligheten och på ett förnuftigt sätt öppna gränsen mellan Åland och Sverige.

OLOF SALMI

SANDÖSUNDS RESORT & CAMPING, ÅLAND