DELA

Öppet brev till Discgolfförbundet och infrastrukturnämnden

Jag vet att jag var en av dem som förde fram förslaget om att anlägga en discgolfbana i Gnisten/Lotsberget-området för discgolfentusiasterna, men jag kunde då inte se framför mig att den skulle planeras så att all befintlig aktivitet i området skulle drabbas väldigt hårt. Jag anser fortfarande att området kan inhysa en discgolfbana, men den skall då planeras in så att den kan verka i symbios och samförstånd med övriga aktiviteter i området.

 

Jag trodde inte att Discgolfförbundets företrädare var så egoistiska och omedmänskliga som det ter sig, med ett totalt skygglapps-seende gällande andra aktiviteter. Discgolf är trots allt bara en aktivitet av flera, och då anser jag att det borde ligga i Discgolfförbundets sak att även respektera befintliga aktiviteter i området. Att lägga fram ett önskemål om bansträckning som totalt förstör Gnisten-backen är skrämmande, och att även planera in ett antal hål som korsar populära gångstigar och -vägar är lika respektlöst. Gnisten-backen är barnens och ungdomarnas stora nöje att besöka så fort det faller en snöflinga över Mariehamn, och gångstigarna och -vägarna i området används dagligen av väldigt många både äldre och yngre stadsbor.

 

Då jag förde fram förslaget om en discgolfbana i området till discgolfsentusiasterna såg jag framför mig att den skulle planeras in från Lotsstugan och söderut mot Lotsgatan, och sedan kunna sträcka sig österut mot GC-vägen som sträcker sig från Lotsgatan och fram till Gnisten. Och då kunde jag heller inte föreställa mig att man skulle planera in ett antal hål som korsar till exempel gångstigen som går genom skogen förbi masten öster om sjöbevakningsstationen, också den mellan Lotsgatan och Gnisten.

 

Infrastrukturnämnden borde väl i sin tur ha mandat att i ett tidigt skede säga nej till denna typ av planer och önskemål med hänvisning till att de inte är anpassade till övriga aktiviteter i området, och be Discgolfförbundet komma in med ett bättre anpassat förslag på bansträckning. Ärendet ska inte behöva gå så långt att det kommer ett nej först efter ett öppet möte med de som bor i Mariehamn. Jag kan inte låta bli att fundera på om infrastrukturnämnden är så omedvetna om hur mycket aktivitet som förekommer i området, eller om man är så oengagerade i sitt uppdrag att man inte orkar bry sig om vilka förslag och önskemål som hamnar på deras bord. Handlar det om oengagemang borde nog medlemmarna i nämnden rannsaka sig själva, och fundera på om det finns något annat område där de kan försöka göra lite större nytta för stadens medborgare istället.

Discgolfförbundet och infrastrukturnämnden borde skämmas över att de täcks lägga fram ett sådant förslag på bansträckning som denna, och som det skall hållas informationsmöte om för boende i Mariehamn i Stadshuset måndagen den 11 oktober klockan 18.00.

STEFAN SKOGBERG