DELA

Öppet brev till Camilla Gunell

Bästa Camilla Gunell,
Ditt parti, Ålands Socialdemokrater, representeras i Ålands lagting av åtminstone en person som offentligt markerar att våld kan vara en bra lösning.
Denne stöder öppet AFA, ett nätverk av svenska militanta antifascister, vars syfte bland annat är att avskaffa befintlig samhällsordning och ersätta den med ett statslöst samhälle. Deras aktiviteter består exempelvis av att kartlägga oliktänkande som man sedan bekämpar genom utomparlamentariska metoder, däribland hot och misshandel.
Vi vill fråga dig, ordförande för Ålands Socialdemokrater, hur ni kan låta er representeras av en våldsromantiker som Igge Holmberg. Vi vill ha ett öppet och tolerant Åland, ett Åland där alla har lika goda möjligheter och envar får säga vad de tycker. Brottslingar skall stoppas av polis och dömas i domstol. De ska inte letas upp av våldsorganisationer och misshandlas.

I Sverige har naturligtvis samtliga riksdagspartier tagit starkt avstånd från politiskt våld. Representanter för olika partier har fått gå med omedelbar verkan. Inom de åländska Socialdemokraterna är situationen tydligen den motsatta.
Gång efter annan uppdagas hur en representant för ditt parti stöder odemokratiska principer medan du inte agerar.

AFA menar, precis som alla andra våldsorganisationer, att de jobbar för den goda sakens skull. De anser att deras mål är ädlare än andras och att de därför har rätt att ta till våld. De tycker att våld är ett försvarbart medel att stoppa oliktänkande med. De menar också att de bara agerar i nödvärn och självförsvar.
Att proaktivt leta upp oliktänkande och slå yxor i deras dörrar, för att de inte i fram tiden ska utsätta någon för fara, kan knappast anses vara självförsvar.
En svensk politiker som satt hemma med sin fru och barn fick se en sprängladdning kastas in i lägenheten genom brevinkastet. Motivet? Han tänkte fel.
Våldsförespråkare tog alltså saken i egna händer och gjorde vad de trodde att var rätt. Gunell, hur kan ni i era led tillåta personer som öppet sympatiserar med organisationer som glorifierar våldshandlingar mot oliktänkande?

Vi trodde inte att ett av Ålands största partier skulle låta sig representeras av en ledamot som försvarar ovan nämnda utomparlamentariska metoder.
Camilla Gunell, anser verkligen Socialdemokraterna att en person som försvarar våld mot oliktänkande samtidigt kan stå upp för partiets värdegrund? Ni kan väl inte anse att vägen till ett tolerant samhälle består av att förtrycka och misshandla oliktänkande?
Det är nämligen så att den som tiger, den samtycker.
Med vänlig hälsning,
Unga Högersinnade (UH)